INTEGRACE – Integracija otrok beguncev in prosilcev za azil v izobraževalnem sistemu držav članic EU: Evalvacija in promocija dobrih praks

Projekt raziskuje proces integracije otrok beguncev in prosilcev za azil v izobraževalnem sistemu držav EU in Balkana skozi razvoj skupnih standardov in izmenjavo najboljših praks programov razvoja in evalvacije, s posebnim poudarkom na potrebe otrok, ki so bili žrtve kaznivih dejanj. Ob tem projekt razume obstoječe pojmovanje »integracije« s kritičnega stališča saj v splošnem diskurzu integracija pomeni prilagajanje »manjšine« večinski populaciji in družbi, kar je vsekakor proces neenakosti. Skozi izvajanje konkretnega projekta skušamo vplivati tudi na preformuliranje pojmovanja »integracije« kot dvosmernega procesa prilagajanja, pravičnosti in solidarnosti.

Vodja projekta: Lana Zdravković
Sodelavci na projektu: Martin Jaigma in Veronika BajtIzvedba

V okviru projekta je nastal priročnik “Integrating Refugee and Asylum-Seeking Children in the Educational Systems of EU Member States”, ki vsebuje poročila iz vseh držav EU in iz izbranih držav Jugovzhodne Evrope (Srbija, Hrvaška, Črna Gora, Bosna in Hercegovina). Priročnik je brezplačen, naročite ga lahko na lana.zdravkovic@mirovni-institut.si.

Partnerji:

Financerji:

logo_EU_xxs.jpg  Evropska komisija