Komunikacijske prakse v kontekstu vstaj in pozivi k javni odgovornosti

Čeprav so pomanjkanje javne odgovornosti in splošnega nezadovoljstva državljanov/državljank z delovanjem političnih elit pogosto predmet kritične razprave, participacija državljank in državljanov kot osrednji pojem »dobrega vladovanja«,v državah Balkana ni deležna potrebne pozornosti. V zadnjih letih smo bili priča več protestom, pobudam in vstajam v regiji, ko so državljani in državljanke zahtevali odgovornost političnih elit, predlagali so alternativne politike in prakticirali ter spodbujali participacijo v odločanju o javnih zadevah. Projekt se osredotoča na preučevanje komunikacijskih praks v času protestov in državljanskih pobud, da bi razumeli, kako so se vladni akterji odzivali na pozive k odgovornosti. Preučujemo, kakšne so komunikacijske prakse gibanj, kako komunicirajo ideje in zahteve in kakšno je poročanje množičnih medijev o protestih.

Projekt raziskuje možnosti za delovanje družbenih gibanj, zlasti v okviru večje pomembnosti IKT in socialnih omrežij, obenem pa obravnava tudi strukturne omejitve, kot so tiste, ki izhajajo iz politik in praks množičnih medijev. Raziskava vključuje analizo komunikacijskih praks različnih državljanskih pobud, vključno z vstajami v letih 2013 in 2014 (v Bosni in Hercegovini), protestov, ki obravnavajo specifične probleme, kot so onesnaževanje, delavske pravice, pravice študentov, reproduktivne pravice (v Makedoniji), uničenje kemičnega orožja, študentski protesti (v Albanija).Partnerji:

  • Foundation Mediacentar Sarajevo (koordinator)
  • School of Journalism and Public Relations, Skopje
  • Albanian Media Institute, Tirana

Financerji:

Swiss Agency for Development and Cooperation, Regional Research Promotion Programme Western Balkans, v sodelovanju z University of Freiburg