Medijatizacija javnega življenja: protislovja v sferi politike in vsakdanjega življenja

Projekt odgovarja na potrebo po teoretični refleksiji, da bi lahko bolje razumeli, ali in v katerih ozirih različni sestavni deli in vidiki družbe in vsakdanjega življenja postajajo čedalje bolj medijatizirani in v kakšnem smislu; kakšne spremembe se dogajajo v času in katere oblike medijatizacije lahko zasledimo v različnih sferah ter kakšne so posledice. Glavni cilj projekta je ugotoviti, kako z digitalizacijo podprta družbena in tehnološka konvergenca medijev (pre)oblikuje procese medijatizacije in kakšne so njene posledice v spletnih in fizičnih (online/offline) družbenih okoljih. Primerjalna analiza delovanja treh temeljnih vrst akterjev (političnih, civilnodružbenih, zasebnih državljanov) omogoča razvoj tipologije dejavnikov, ki določajo oblike in načine medijatizacije online in offline delovanja v različnih okoljih. Osrednja pozornost je namenjena vprašanju, ali konvergenca medijev služi družbenim akterjem zgolj kot orodje za učinkovitejšo koordinacijo družbenega delovanja in komuniciranja ali pa celoviteje spreminja načine razumevanja družbenega delovanja in komuniciranja, ki se kaže v vzpostavitvi novih medijatiziranih oblik komunikativnega in instrumentalnega delovanja. Raziskovanje poteka v treh modulih, katerih delo se tesno prepleta: 1. medijatizacija v sferi (profesionalne) politike, 2. družbena gibanja, internetizacija in alternativna politika, 3. »vsepovsodna« fotografija ter njene rabe v zasebnem in javnem življenju.Rezultati

Projektna skupina je predstavila preliminarne rezultate na mednarodni konferenci MARŠ Participatorni mediji v participativni družbi, v okviru panela Mediatization of Political Activity, 11.-12. februar 2015, Maribor.

Partnerji:

  • Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani (koordinator projekta)
  • Fakulteta za turizem, Univerza v Mariboru

Financerji:

ARRS