Socialna in solidarnostna ekonomija kot razvojni pristop za trajnost v Evropskem letu za razvoj 2015 in naprej – SUSY

SUSY_Logo_WhiteClaim_Background_SMALL

http://si.solidarityeconomy.eu/

Projekt je namenjen raziskovanju, zagovorništvu, ozaveščanju in spodbujanju dobrih praks na področju “zapolnitve vrzeli” med razvojnim sodelovanjem ter socialno in solidarnostno ekonomijo, kar vključuje krepitev zavedanja javnih institucij, nevladnega sektorja in najširše javnosti o tem, kako spremembe pravnega okvirja in javnih politik lahko okrepijo povezavo med socialno in solidarnostno ekonomijo in bojem proti revščini. Primeri socialne in solidarnostne ekonomije so danes znani po vsem svetu, vendar pa javni dialog glede te teme le redko vključuje elemente razvojnega sodelovanja ali izobraževanja in ozaveščanja na tem področju. Področje socialne in solidarnostne ekonomije pa je tradicionalno dokaj dovzetno za razumevanje globalne soodvisnosti med državami EU in tako imenovanimi »državami v razvoju«.

V okviru projekta je kot zadnja aktivnost nastal dokument POVEČEVANJE DOSTOJANSTVA S POMOČJO SOCIALNE IN SOLIDARNOSTNE EKONOMIJE, ki ga bomo z 26 partnerji iz 23 držav predstavili evropskim poslancem in poslankam 23. januarja 2018.

V okviru projekta smo za dobro prakso povezovanja področij socialne in solidarnostne ekonomije ter razvojnega sodelovanja v Sloveniji izbrali Skuhno restavracijo in catering. Nastal je tudi krajši predstavitveni video-film, ki vam ga ponujamo na ogled. Video predstavitve dobrih praks iz ostalih partnerskih državah si lahko ogledate na SUSY You Tube kanalu.

Splošni cilj projekta je prispevati k skladnemu in celovitemu odzivu na univerzalne izzive izkoreninjenja revščine in trajnostnega razvoja, ki naj zagotavlja dostojno življenje za vse do leta 2030.

Specifični cilj projekta je izboljšati kompetence razvoja mrež socialnih in solidarnostnih ekonomij na 46 teritorij, kjer se bo projekt izvajal v zvezi z vlogo, ki jo lahko igrajo socialne in solidarnostne ekonomije v globalnem boju proti revščini in spodbujanju trajnostnega načina življenja.

Ključni deležniki projekta so evropske in nacionalne mreže za razvojno sodelovanje in socialno in solidarnostno ekonomijo. Nekateri partnerji projekta so že vključeni v te mreže, nekateri od njih pa so tudi v njihovih odborih.
Ciljne skupine projekta so nevladne organizacije, ki že delajo na ozaveščanju in izobraževanju za razvoj in mednarodno sodelovanje; odbori za socialno in solidarnostno ekonomijo; predstavniki lokalnih oblasti, ki se ukvarjajo z razvojnim sodelovanjem, ekonomskim in lokalnim načrtovanjem; ostale civilnodružbene organizacije in državljani_ke.

Projekt bo prav tako izboljšal spretnosti in znanja tako projektnega konzorcija kot celote kot tudi posameznih organizacij ter lokalnih deležnikov o tej temi, z vidika izboljšanja njihovih stališč v podporo socialni in solidarnostni ekonomiji v globalnem boju proti revščini, kakor tudi spodbujanje trajnostnega načina življenja.

 Izvedba

Gostovanje strokovnjakinji na področju socialne in solidarnostne ekonomije iz Brazilije, Edlise Barbosa Peixoto iz Fortaleze (Instituto Banco Palmas) in Elisabeth Grimberg iz Sao Paula (Instituto Polis), 5. – 11. junij 2016.

V okviru gostovanja je bila organizirana tridnevna interna delavnica (6.-7.- 8. junij), ki je bila namenjena izmenjavi izkušenj med akterji na področju socialne in solidarnostne ekonomije v Sloveniji. Prav tako je bil organiziran posvet Ekonomija onkraj kapitalistične ideologije (9. junij) kjer je bil predvajan film “Palmas” avtorice Edlise Barbosa Peixoto.

Poročilo iz posveta ‘Ekonomija onkraj kapitalistične ideologije’

Medijski odzivi:


 

Projekt se izvaja na 46 teritorijih v 23 evropskih državah članicah EU, s skupno 133 milijonov prebivalcev, kar predstavlja 26,3% celotnega prebivalstva EU. Izbor teritorij je bil dosežen imajoč v mislih njihove različne socialno-ekonomske značilnosti in raznoliko vlogo, ki jo ima socialna in solidarnostna ekonomija v vsakem izbranem območju. 4 teritorije so bile izbrane v Nemčiji (zvezna dežela Hesse, zvezna dežela Brandenburg, Berlin, zvezna dežele Mecklenburg-Vorpommern); Franciji (Midi- Pyrénées, Aquitaine, Languedoc Roussillon, Pariz), Veliki Britaniji (Severovzhodna, Severozahodna, Jugovzhodna, London in okolica) in Italiji (Toskana, Marche, Puglia, Emilia-Romagna); 3 teritorije so bile izbrane na Poljskem (Varšava, Krakov, Lodž) in v Španiji (Valencia, Aragon, Andalucía); 2 teritorije so bile izbrane v Belgiji (Valonska in Bruselj), Avstriji (Dunaj-vzhodna Avstrija in Styria-južna Avstrija), Romuniji (Južna Muntenia in Bukarešta-Ilfov), Bolgariji (Severno-centralna in Jugozahodna), Češki (Praga in Central), Grčiji (Atene in Solun) ter na Madžarskem (Pešta in Baranaya) in Portugalskem (Lizbona in Alentejo); po 1 teritorij je bil izbran na Finskem (Helsinki), Irskem (Jugo-vzhodna), Hrvaškem (Dubrovačko-Neretvanska županija) in Cipru (Južni Ciper); Malta, Estonija, Slovenija, Slovaška in Latvija pa so izbrane kot celote.

Raziskava se bo izvajala tudi v 9 tako imenovanih “državah v razvoju”, ki so tudi ciljne države razvojnega sodelovanje EK: Argentina, Brazilija, Bolivija, Indija, Malezija, Bangladeš, Palestina, Mozambik, Mauritius, kjer prijavitelj in partnerji imajo pomembne izkušnje sodelovanja z lokalnimi partnerji.

Konzorcij projekta sestavlja 25 organizacij, ki delujejo na področju razvojnega sodelovanja in/ali v različnih sektorjih socialne in solidarnostne ekonomije (pravične trgovine, trajnostno potrošnjo in trajnostna proizvodnja, odgovorni turizem, dostojno delo, mikrokrediti, zadružništvo in kooperative, lokalno gospodarstvo, solidarnost živilskih in kmetijskih sistemov, korporativna socialna odgovornost).

Partnerji:

COSPE (Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti), Italy (project coordinator); Südwind Agentur, Austria; Action pour le Développement ASBL- SOS FAIM, Belgium; Balkan Institute for Labour and Social Policy, Bulgaria; DEŠA-Dubrovnik, Croatia; CARDET, Cyprus; Ekumenicka akademie Praha Europe, Czech Republic; Mondo, Estonia; Pro Ethical Trade Finland (PETF) / Eettisen kaupan puolesta ry (Eetti), Finland; Ressources Humaines Sans Frontières (RHSF), France; INKOTA-netzwerk, Germany; Fair Trade Hellas, Greece; Cromo Foundation, Hungary; Foundation for Development of Democratic Rights (DemNet), Hungary; Fairwatch - Cooperazione e Mondialità, Italy; Waterford One World Centre, Ireland; Green Liberty (Zaļā brīvība), Latvia; KOPIN (Koperazzjoni Internazzjonali), Malta; Zwiazek Stowarzyszen Polska Zielona Siec (Alliance of Associations Polish Green Network - PGN), Poland; Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF), Portugal; TERRA Mileniul III Foundation, Romania; Slovak Centre for Communication and Development, Slovakia; Mirovni institut – Institut za sodobne družbene in politične študije (Peace Institute - Institute for Contemporary Social and Political Studies), Slovenia; Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI) Spain; The Co-operative College, UK; Think Global, UK

Financerji:

European-Union-Flag/logoEuropean Commission, Non-State Actors and Local Authorities in Development, Raising public awareness of development issues and promoting development education in the European Union