Politika in oblast v času terorja: misliti s Hannah Arendt

Glavni namen projekta je situirati poglede H. Arendt na nasilje in politiko v kontekstu sodobnih (postmodernih) razprav o politični subjektiviteti in identiteti in v kontekstu globaliziranih razprav o vojni, politiki in terorju. V projektu obravnavamo načine in poti, kako danes, v času izključevanja, smiselno (sinvoll) misliti o nasilju in terorju. Raziskali bomo naslednja vprašanja: kaj so novi izzivi politike in razmisleka o politiki po letu 1989? Kaj so novi izzivi po 11. septembru 2001? Kakšen je pomen razmisleka H. Arendt o nasilju in politiki v kontekstu t.i. vojne proti terorju? Kako lahko umestimo njene uvide glede na sodobne razprave o politični subjektivnosti v času t.i. postpolitike, še posebej, če vzamemo v ozir razlikovanje med družbenim in političnim?

Vodja projekta: Vlasta Jalušić
Sodelavci na projektu: Gorazd Korošec, Gorazd Kovačič in Mojca PajnikIzvedba

V okviru projekta je bila junija 2006 organizirana tudi mednarodna konferenca “Between Past and Future: The Meanings of Political Thinking Today“.
Na ogled: program konference | zbrani povzetki prispevkov s konference

Financerji: