Listina EU o temeljnih pravicah: Ozaveščanje in instrumenti za spodbujanje kulture pravic (FAIR)

Konzorcij 9 organizacij iz 9 držav, ki so nacionalni izvajalci multidisciplinarne raziskovalne mreže Agencije EU za temeljne pravice FRANET, se s projektom odziva na poziv Evropske komisije iz leta 2020 (Strategija za krepitev uporabe Listine o temeljnih pravicah v EU) za razvoj pobud za spodbujanje ozaveščenosti ljudi o njihovih pravicah in kam se obrniti, ko so njihove pravice kršene, zlasti z opolnomočenjem lokalnih akterjev. Na podlagi ocen vrzeli in ovir pri izvajanju in uporabi Listine na državni ravni bomo zasnovali in izvajali aktivnosti za ozaveščanje naslednjih štirih ciljnih skupin: organizacije civilne družbe, zagovornike (odvetnike), strokovnjake v pravosodju in širšo javnost, da bi spodbudili njihovo sodelovanje pri promociji in večji uporabi Listine. Do konca projekta bo nastala zbirka orodij – v angleščini in v nacionalnih jezikih – za organizacijo in izvedbo komunikacijske kampanje o temeljnih pravicah.Izvedba

Načrtovane aktivnosti: a) Aktivnosti za gradnjo skupnosti in mreženje: popis vrzeli pri uporabi Listine in prepoznavanje priložnosti za uporabo; seznam relevantnih deležnikov; spletna anketa; fokusne skupine s predstavniki organizacij civilne družbe ter javnih institucij in organov; priprava nacionalnih poročil in primerjalnega poročila o glavnih težavah, ovirah, najboljših praksah ter ukrepih in strategijah za povečanje ozaveščenosti in uporabe Listine o temeljnih pravicah; nacionalni seminarji o uporabi listine in prispevku organizacij civilne družbe k zaščiti temeljnih pravic v vsaki državi; b) Aktivnosti za zapolnitev vrzeli pri uporabi Listine EU in za povečanje ozaveščenosti: načrt aktivnosti ozaveščanja; vključevanje organizacij civilne družbe; vključevanje zagovornikov (odvetnikov); spodbujati uporabo Listine EU med strokovnjaki v pravosodju; približati Listino EU širši splošni javnosti; c) priprava orodja za kampanjo o temeljnih pravicah; d) Aktivnosti za diseminacijo in komuniciranje z javnostmi.

Partnerji:

  • Fondazione Giacomo Brodolini, Italija (koordinatorji)
  • Centre for European Constitutional Law, Grčija
  • Comillas Pontifical University - University Institute of Studies on Migration, Španija
  • Centre for Peace Studies, Hrvaška
  • Centre for the Study of Democracy, Bulgarija
  • Centre for Social Studies, Portugalska
  • Symfiliosi, Ciper
  • Vrije Universiteit Brussel, the Fundamental Rights Research Centre (FRC), Belgija

Financerji:

Evropska komisija