Katerina Kočkovska Šetinc

asistentka

Katerina Kočkovska Šetinc, magistrica prava, je asistentka na Mirovnem inštitutu.

Na Pravni fakultelti v Skopju je končala študij z magistrsko nalogo na temo: “Starševska skrb po razvezi zakonske zveze“ in je ob zaključku študija bila nagrajena z odliko “Bronzani Justinijan”. V Sloveniji živi deset let in od leta 2018 aktivno sodeluje na projektih s področja azila, migracij in zaščite žrtev nasilja. V različnih obdobjih je sodelovala s Pravnim centrom za varstvo človekovih pravic in okolja – PIC, Rdečim križem Slovenije in Zavodom EMMA, najprej kot pravna svetovalka na AMIF projektu, ki je tujkam_cem (vlagateljicam_em namere in prosilkam_cem za azil) ponujal informiranje in pravno svetovanje na področju mednarodne zaščite, kasneje kot koordinatorka UNHCR projekta s področja psihosocialne podpore namenjene prosilkam_cem za azil in osebam z mednarodno zaščito z izkušnjo spolnega nasilja in nasilja po spolu ter nazadnje kot strokovna delavka/svetovalka z opravljenim strokovnim izpitom s področja socialnega varstva znotraj verificiranega programa za pomoč žrtvam nasilja. Od 2020 je aktivna tudi kot zakonita zastopnica mladoletnic_kov brez spremstva.

Na Mirovnem inštitutu sodeluje pri projektih na področju migracije, azila, nediskriminacije, integracije, temeljnih in človekovih pravic.

Izbrani projekt

Izbrana publikacija