Opolnomočenje ekosistemov organizacij civilne družbe na Češkem, Slovaškem, Hrvaškem in v Sloveniji (PROSECO)

Cilj PROSECO projekta je opolnomočenje organizacij civilne družbe na Češkem, Slovaškem, Hrvaškem in v Sloveniji za spodbujanje vrednot in pravic EU z vzpostavitvijo nacionalnih in nadnacionalnih ekosistemov sodelovanja, ki varujejo civilni prostor in povečujejo odpornost civilne družbe. Projekt vzpostavlja skupno spremljanje, analizo in poročanje o civilnem prostoru organizacij civilne družbe v štirih državah ter krepi sodelovanje, dialog in dobre prakse za odporno civilno družbo med organizacijami, njihovimi mrežami in drugimi deležniki na lokalni in nacionalni ravni ter ravni EU. V okviru projekta bodo z lastno metodologijo popisane in izmenjane dobre prakse ter pripravljena javna kampanja o odpornosti civilne družbe v štirih državah in na ravni EU.

Naslovna grafika: vectorjuice, FreepikPartnerji:

  • Glopolis
  • Malý Berlín
  • CROSOL - Croatian Platform for International Citizen Solidarity

Financerji:

Program za državljane, enakost, pravice in vrednote (CERV)