Amela Meštrovac

strokovna sodelavka

Amela Meštrovac se je pridružila Mirovnemu inštitutu leta 2022 kot sodelavka pri podpori finančnemu upravljanju projektov Mirovnega inštituta. V več kot desetih letih dela na Mestu žensk je kot vodja pisarne in vodenja financ tako organizacije kot njenih slovenskih in mednarodnih projektov pridobila strokovno znanje pri vodenju in upravljanju finančnih plati projektov, razumevanje domačih in mednarodnih nevladnih organizacij z omejenim financiranjem ter specifike mednarodnih povezovanj. Pri svojem delu se zanaša na medsektorski pristop in razmišljanje izven ustaljenih okvirjev na področjih produkcije dogodkov, financ in promocije, ki prispevajo k rasti organizacij z močnim vplivom na družbeno zavest, solidarnost in raznolikost.

Izbrani projekt