Mig@net: Transnacionalne digitalne mreže, migracije in spol

Projekt z aplikacijo inovativnih metodologij naslavlja vprašanje participacije migrantov v transnacionalnih digitalnih mrežah. Poudarek je na kompetencah migrantov, da dostopajo do različnih digitalnih mrež, jih sooblikujejo in uporabljajo, hkrati pa tudi na možnostih za promocijo medkulturnega dialoga in sodelovanja, ki se odpirajo skozi razvoj novih interaktivnih medijev.Rezultati

Spletna stran projekta: http://www.mignetproject.eu/

Partnerji:

  • Panteion University, Center for Gender Studies, Grčija – koordinator projekta, Symfiliosi, Ciper;
  • Fondation Maison des Sciences de l’ Homme, Francija;
  • University of Hamburg, Institute for Sociology, Nemčija;
  • University of Bologna, Department of Politics, Institutions and History, Italija;
  • Foundation for Peer to Peer Alternatives, Nizozemska;
  • University of Hull, Department of Humanities, VB.

Financerji:

Evropska komisija, 7. okvirni raziskovalni program