Trajnost NWC – družbenoekonomski angažma in zmanjševanje revščine v lokalni skupnosti Nyamirambo v Kigaliju

Projekt Trajnost Ženskega centra Nyamirambo – družbenoekonomski angažma in zmanjševanje revščine v lokalni skupnosti v Kigaliju je smiselna nadgradnja projekta  “Razvoj Ženskega centra Nyamirambo – Kigali in razvojno povezovanje ruandskih in slovenskih nevladnih organizacij”, ki ga je Mirovni inštitut implementiral v letu 2009.

Splošni cilj  tega projekta je v eni od najrevnejših držav postkonfliktne regije velikih jezer utrditi že obstoječi neodvisni ženski center  kot  stabilno, lokalno in regionalno dobro umeščeno organizacijo civilne družbe, ki razpolaga z vso potrebno infrastrukturo in je na dolgi rok sposobna samostojno posegati v družbeno dogajanje, ustvarjati dohodek na osnovi skupnostne ekonomske dejavnosti, zagovarjati interese žensk in otrok v lokalni skupnosti – na ta način pa vplivati tudi  na lokalne in državne politike.

Specifični cilji pa so:

 • Doseganje boljše socialne vključenosti specifičnih skupin žensk, večje enakosti spolov, spoštovanja pravic žensk in otrok skozi povečano delovanje in intervencijo ženske skupine na lokalnem in nacionalnem nivoju
 • Večje ekonomsko opolnomočenje žensk in članov lokalne skupnosti preko implementacije aktivnosti, ki generirajo dohodek in s tem odpravljanje revščine
 • Vzpostavitev dolgoročne trajnostne infrastrukture z gradnjo hiše-sedeža centra
 • Izboljšanje formalne in neformalne izobrazbe žensk in otrok v lokalni skupnosti
 • Vidnost ženskega centra in refleksija razvojnih aktivnosti v regionalnem in globalnem kontekstu

Vodja projekta: Vlasta jalušić
Sodelavki na projektu: Jovana Mihajlović Trbovc in Maja LadićIzvedba

 • Ureditev infrastrukture – gradnja hiše in pridobitev stalnih prostorov za delovanje NWC
 • Nakup avtomobila za NWC
 • Kontinuirano izvajanje tečajev angleščine, opismenjevanja in ročnih del.
 • Aktivnosti za ekonomsko opolnomočenje žensk (aktivnosti, ki generirajo dohodek)
 • Pripravo programa in organiziranje mednarodne konference z naslovom »Opolnomočenje žensk preko odgovornega skupnostnega turizma in kulturne izmenjave: potenciali in izzivi grassroots projektov« v Kigaliju
 • Pripravo scenarija, snemanje in izdelavo nizkoproračunskega dokumentarnega filma  o projektu in situaciji žensk v Nyamirambu
 • V sodelovanju z društvom SOS izobraževanje o delu in ravnanju z žrtvami nasilja in svetovanju žrtvam
 • Izvajanje delavnic in izobraževanj za ženske iz lokalne skupnosti in za lokalne vodje
 • Kontinuirano spodbujanje žensk k formalni izobrazbi

Sodelavci v Ruandi: Jim Muhwezi Kaberuka in Jackline Murungi
končno poročilo

Rezultati

Konferenca Women’s empowerment through community based tourism and cultural exchange: chances and challenges
Program

Partnerji:

 • MZZ, MJU in SVLR
 • SOS telefon za ženske in otroke žrtve nasilja  – organizacija bo izvedla usposabljanja za svetovanje in delo z žrtvami nasilja ter nam svetovala glede aktivnosti v zvezi z nasiljem v družini.
 • Nyamirambo Women's Center (NWC) je nevladna organizacija, ki je bila po ruandski zakonodaji registrirana leta 2008, je naš neposredni partner v projektu in bo implementirala pomemben del aktivnosti, hkrati pa je center tudi neposredni koristnik rezultatov. NWC bo vključen takorekoč v vse projektne aktivnosti, saj gre za razvojno sodelovanje enakovrednih partnerjev, samo sodelovanje pa je nujno za izvedbo projekta. Vse aktivnosti, ki jih bomo izvajali v Ruandi, bodo potekale iz pisarne NWC.
 • New Dawn Associates – je družba z omejeno odgovornostjo, registrirana v Ruandi. Ukvarja se s socialnim podjetništvom, predvsem s turistično dejavnostjo – je naš ključni partner, ki je odgovoren za usposabljanje žensk  na področju turizma in za  načrtovanje ter izvedbo dejavnosti odgovornega skupnostnega turizma. Hkrati je odgovoren za logistiko in organizacijsko plat  mednarodne konference v Kigaliju ter za našo skupno predstavitev modela odgovornega skupnostnega turizma.
 • Kigali Institute of Education (Center for Gender, Culture and Development) je naš partner pri pripravi konference v vsebinskem smislu, prav tako pa se bodo konference udeležili, vendar v prijavi ne nastopa kot formalni partner, ki bo participiral v kakršnih koli  financnih obveznostih.
 • Ruanda Association of University Women je naša partnerica in svetovalka na področju usposabljanja (predvsem na temo pravic žensk in tečajev opismenjevanja).

Financerji:

Mirovni Inštitut Vlada RS - Ministrstvo RS za zunanje zadeve Projekt sofinancira Vlada RS, vendar mnenje in vsebina projekta ne predstavljata uradnega stališča Vlade RS.