NIČP: Krepitev pravic osumljenih in obdolženih oseb v kazenskih postopkih – Vloga nacionalnih institucij za človekove pravice

Evropska unija (EU) je od leta 2009 sprejela vrsto ključnih ukrepov v zvezi s pravicami osumljenih in obdolženih v kazenskih postopkih, kot so pravica do obveščenosti, pravica do tolmačenja in prevajanja, pravica dostopa do odvetnika, pravica do pravne pomoči, domneva nedolžnosti in pravica do navzočnosti na sojenju ter zaščitne ukrepe za ranljive osebe, ki so osumljene ali obdolžene. Poleg tega projekt prihaja v času, ko so v svetovnih raziskavah ugotovili, da so pravna in postopkovna jamstva v prvih urah odvzema prostosti še posebej pomembne za preprečevanje mučenja in grdega ravnanja. Da bi dosegla svoj cilj pri krepitvi procesnih pravic oseb, ki so osumljene in obdolžene v kazenskem postopku, se EU zanaša na države članice EU, da te ukrepe prenesejo in uporabijo v praksi. Nacionalne inštitucije za človekove pravice (NIČP) lahko v zvezi s tem odigrajo pomembno vlogo.

S splošnim ciljem okrepiti vlogo NIČP pri zagotavljanju učinkovite in skladne uporabe pravnih instrumentov EU ter krepitvi pravic osumljencev in obtožencev je cilj projekta:

  • Prispevati k učinkoviti in skladni uporabi ukrepov EU o pravicah oseb, osumljenih ali obdolženih kaznivih dejanj po vsej EU
  • Ozaveščati in krepiti zmogljivosti NIČP glede relevantne zakonodaje EU in s tem izboljšati njihovo splošno poznavanje evropskih standardov na področju pravic obdolženih in osumljenih kaznivih dejanj ter okrepiti pravice osumljencev in obdolžencev
  • Okrepiti vzajemno učenje, izmenjavo in sodelovanje med NIČP-ji v EU, NIČP-ji in nacionalnimi akterji ter NIČP-ji in institucijami EU o pravicah oseb, osumljenih ali obdolženih kaznivih dejanj


Partnerji:

  • Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights (Avstrija, koordinator)
  • Hungarian Helsinki Committee (Madžarska)
  • Helsinki Foundation for Human Rights (Poljska)

Financerji:

Evropska komisija