Trajnostni in socialno pravični transnacionalni sektorski trgi dela: prilagoditev industrijskih odnosov in trga dela na povečanje začasnih delovnih migracij (JUSTMIG)

V zadnjih letih se je v EU močno razširil vzorec stalnega zanašanja na začasno zaposlovanje migrantskih delavcev, zlasti v nekaterih sektorjih, kot so gradbeništvo, skrbstveni sektor, prevoz in proizvodnja. V večini držav članic EU se odnosi med delodajalci in delojemalci zaostrujejo in soočamo se s težavami zmanjševanja regulativnega vpliva in z vse slabšimi organizacijskimi zmogljivostmi. Poleg tega se socialnim partnerjem in institucijam zdi vse bolj zahtevno regulirati sektorske trge dela, kjer naraščata negotovost in »transnacionalizirana« ranljivost.

Projekt JUSTMIG združuje inovativne raziskave in zbiranje podatkov o dinamiki trga dela v storitvenih in proizvodnih podsektorjih v šestih državah članicah EU (Avstrija, Estonija, Finska, Nizozemska, Slovaška in Slovenija), kjer delavci migranti delajo za določen čas, in v treh državah kandidatkah za članstvo v EU (Bosna in Hercegovina, Srbija in Ukrajina), ki so izvorne države za delavce. Poleg analiz sektorskih trgov dela in zaposlitvenih razmerij bo osem partnerjev strokovnega konzorcija razvilo dokaze o prilagoditvi struktur odnosov med delodajalci in delojemalci v izbranih državah kot odgovor na naraščajoče zaposlovanje delavcev migrantov na podlagi pogodb za določen čas ali zunanjih izvajalcev za določen čas.

JUSTMIG nagovarja in vključuje socialne partnerje in institucije trga dela skozi celoten projekt z uporabo inovativne participativne metodologije. Poleg poglobljenih intervjujev in drugih uporabnih raziskovalnih metod, sekundarnih analiz o novih realnostih na trgu dela v okviru sektorskih študij primerov, projekt vključuje dejavnosti promocije in ozaveščanja, delavnice za nacionalno in nadnacionalno mreženje, zagotavljanje informacij in izmenjavo najboljših praks med socialnimi partnerji ter zaključno konferenco za širšo javnost. Rezultat projekta bodo tudi visokokakovostni akademski prispevki za objavo v knjigi. Dejavnosti so načrtovane enakomerno, tako da bodo imele kratkoročne/srednjeročne in dolgoročne učinke na strokovno javnost in socialne partnerje, migrantsko populacijo in lokalne delavce. Učinki projekta segajo od krepitve zmogljivosti socialnih partnerjev do podpore politikam za pravične in trajnostne rezultate na trgu dela.

Projektna spletna stran: https://celsi.sk/en/justmig/Partnerji:

Koordinator:
  • Stredoeuropsky Institut Pre Vyskum Prace / Central European Labour Studies Institute (CELSI), Slovaška
Partnerji:
  • Europaisches Zentrum fur Wohlfahrtspolitik und Sozialforschung / The European Centre for Social Welfare Policy and Research, Austrija
  • Centar za razvojne evaluacije i drustvena istrazivanja (CREDI) / Center for Development Evaluation and Social Science Research, Bosna in Hercegovina
  • Stichting De Burcht / De Burcht Institute, Nizozemska
  • Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu / Economic Faculty of Belgrade University, Serbija
  • Jyvaskylan Yliopisto / University of Jyvaskyla, Finska
  • Tartu Ulikool / University of Tartu, Estonija

Financerji:

logo eu commision     Evropska komisija