Pomen administratorjev v raziskovalnih projektih – mreža za odličnost v administraciji

BESTPRAC je pobuda programa COST. S povezovanjem administratorjev  spodbuja razvoj in napredek na področju administriranja raziskovalnih projektov.

Cilj pobude BESTPRAC je izboljšanje administrativnih, finančnih in pravnih postopkov pri projektih,  ki so izvedeni s podporo evropskih  sredstev. Mirovni inštitut izvaja več projektov, ki jih financira Evropska skupnost. Tako je BESTPRAC priložnost za mreženje, širjenje in razvoj najboljših praks s tega področja. Projekt spodbuja profesionalni razvoj administratorjev. Cilj projekta je popis najboljših praks, ki se uporabljajo pri implementaciji projektov. Rezultati bodo:  vodič po najboljših praksah, slovar strokovnih izrazov, poenotenje izrazov, uvedba centrov  znanja  in deljenje znanj v primerih, ko organizacije sodelujejo na istem projektu. BESTPRAC spodbuja povezovanje administratorjev s pravnega, finančnega in administrativnega področja  s ciljem preseči izolacijo tega profila osebja. BESTPRAC spodbuja mobilnost in profesionalni razvoj ter opozarja na  pomembnost tega poklica.

Spletna stran projekta:  http://www.bestprac.eu/Partnerji:

36 partnerjev iz 36 držav.

Financerji:

Evropska komisija