Prvomajska šola: mednarodni posvet

Letošnja Prvomajska šola  je zastavljena kot mednarodni posvet ter predpriprava na mednarodno konferenco Kriza sodobne družbene misli in njene implikacije za post – jugoslovansko družbeno stanje (2011), ki jo organizira Delavsko-punkerska Univerza.

prvomajska7.jpg

Namen prvomajske šole DPU je kritično obravnavati nek sodobni pojav, ki vse bolj preveva tako družbene vede, znotraj katerih mislimo, kot tudi vse ostale vidike naših življenj: pojav prevajanja nekoč specifično družbenih in političnih procesov v ekonomsko logiko. V vsakdanjosti nam politiki odrekajo storitve socialne države v imenu domala že mitske konkurenčnosti, boj proti brezposelnosti se opušča vsled strahu pred proračunskimi primanjkljaji ter inflacijo in vse manj je prostorov, kamor bi zmogli ubežati nareku tega ali onega trga. In kakor se družbeno-politična sfera z ene strani vse bolj ekonomizira, se ekonomska znanost na drugi strani vse bolj matematizira in depolitizira (metodološki individualizem). Takšne razmere nas vodijo k izčrpnemu premisleku, kako bi ekonomiji in njenim mandarinom iztrgali izključno pravico do mišljenja in upravljanja ekonomskih zadev, slednjim pa povrnili družbeno ter politično dimenzijo, ki so jo nekdaj premogle.

prvomajska1.jpgRezultati

Financerji:

East Est: Partnership Beyond Borders Program Mestna občina Ljubljana