RefugeeAction II: Zagovorništvo vključujočih azilnih in migracijskih politik, integracija beguncev, izobraževanje in ozaveščanje javnosti o vzrokih za migracije

Namen projekta: Prispevati k bolj odprti in pravični družbi, v kateri se bodo begunci počutili dobrodošle in sprejete kot enakovredne člane družbe. 

Cilji:

  1. S pomočjo zagovorništva doseči bolj vključujoče azilne in migracijske politike ter manj rigidne azilne postopke;
  2. Preko podpore in neposredne pomoči izboljšati integracijo beguncev v družbo;
  • Dvigniti ozaveščenost in izboljšati znanje splošne javnosti (s poudarkom na mladih) o vzrokih za migracije in socio-ekonomskih in političnih situacijah v svetu (globalno učenje).

Aktivnosti:

  1. Zagovorniške aktivnosti: watchdog vloga, spremljanje zakonodaje, predlogi sprememb, sestanki, koordinacija z drugimi akterji, itd.
  2. Integracijske aktivnosti: tedenski tečaji, mesečni dogodki, pravno svetovanje in izobraževanje za begunce, obiskovanje Centra za tujce, itd.
  3. Izobraževalne aktivnosti: predavanja in delavnice za dijake in študente o vzrokih za migracije in socio-ekonomskih ter političnih situacijah v svetu (globalno učenje, živa knjižnica);
  4. Ozaveščevalne aktivnosti: javni dogodki in kampanja.


Partnerji:

Kulturno društvo Gmajna

Financerji:

Projekt finančno podpira Open Society Foundations. Open-Society-Foundations_logo