Spodbujanje odziva opazovalcev spolnega nadlegovanja med mladimi

Leta 2014 je Fundamental Rights Agency ugotovila, da je spolno nadlegovanje najbolj razširjena oblika nasilja nad dekleti in ženskami v vseh 28 državah članicah EU. Obetaven nov pristop k preprečevanju spolnega nadlegovanja se osredotoča na mlade navzoče, ki jih poziva, da spolno nadlegovanje prepoznajo in v takšnih situacijah tudi intervenirajo. V tem projektu, ki smo ga pripravili na Portugalskem, Malti, v Veliki Britaniji in Sloveniji, bodo raziskovalke in raziskovalci razvili, testirali, izvedli in evalvirali program za srednje šole z namenom, da bi opazovalci_ke (bystanders) pomagale preprečiti spolno nadlegovanje v srednjih šolah.

Spletna stran projekta: http://www.bystanders.eu/

Cilji:

 • povečati znanja in zavedanja dijakov in šolskega osebja o spolnem nadlegovanju;
 • razviti, testirati in ponuditi program usposabljanja za dijake in šolsko osebje, da bodo lahko posegli v situacije spolnega nadlegovanja;
 • povečati motivacijo opazovalcev_valk (bystanders) za ustavitev spolnega nadlegovanja v srednjih šolah;
 • razviti priročnik in gradivo prilagojeno nacionalnemu kontekstu;
 • razviti šolske smernice in protokole o spolnem nadlegovanju;
 • primerjati izvajanje in uspešnost programa v štirih državah.

 

Aktivnosti:

 • pregled dosedanjih pristopov v zvezi s spolnim nadlegovanjem (pregled literature, obstoječih raziskav, intervjuji, fokusne skupine, razvijanje programov usposabljanja);
 • testiranje programov usposabljanja z dijaki in šolskim osebjem;
 • izvajanje programov in delo s šolami (pripravljalna dela z osebjem, izvajanje programov, pomoč dijakom in osebju pri oblikovanju šolskih smernic glede spolnega nadlegovanja, evalvacija in prilagajanje programa);
 • refleksija in diseminacija (spletne strani, Facebook stran, video produkcija, primerjalne analize in pisanje primerjalnih člankov, predstavitev rezultatov na 4 nacionalnih seminarjih).

 

Pričakovani rezultati:

 • izboljšano znanje o spolnem nadlegovanju;
 • povečane kapacitete za prepoznavanje različnih oblik spolnega nadlegovanja;
 • večja predanost preprečevanju spolnega nadlegovanja;
 • nove sposobnosti in veščine za odziv na situacije spolnega nadlegovanja;
 • vključenost v pripravo šolskih smernic/protokolov;
 • uporabljanje novih veščin;
 • več podpore žrtvam;
 • okrepljene zmogljivosti za izvajanje programa na šolah;
 • sprejete smernice/protokoli o spolnem nadlegovanju na šolah.


Partnerji:

 

Financerji:

Projekt sofinancira Evropska komisija (DG Justice and Consumers) eu comission logo