Sodobno državljanstvo: politika izključevanja in vključevanja (nadaljevanje projekta iz leta 2002)

Namen konference je bil raziskati pomen sodobnih konceptov državljanstva za politično enakost državljanov in različnih manjšin. Želeli smo premisliti omejitve sodobnih konceptov in praks državljanstva. Razpravljali smo o politikah vključevanja, o aktivnem državljanstvu, aktivni vključitvi ter politični odgovornosti državljanov in državljank.
Vsebinsko je bila k onferenca razdeljena na tri glavne tematske sklope: prvi je zajemal konceptualne probleme, drugi vključeval razprave o Evropski Uniji in možnostih post-nacionalnega državljanstva ter zadnji predstavitve študij primera politik vključevanja/izključevanja, analiz vidnih ali/in skritih mehanizmov ter strategij izključevanja v izbranih državah.

Program seminarja (.pdf, 82kB)
Evalvacija (.pdf, 39kB)


Izvedba

Dijaški dom Tabor, Ljubljana

Financerji:

East East: Partnership Beyond Borders Program