ENACT: Krepitev zmogljivosti organizacij civilne družbe za podporo LGBTIQ žrtvam zločinov iz sovraštva

Namen projekta je v Sloveniji, Italiji, Španiji, Litvi, Grčiji in na Madžarskem organizacije civilne družbe podpreti pri vzpostavitvi sodelovanja z javnimi institucijami za izboljšanje podpore LGBTIQ žrtvam zločinov iz sovraštva in v boju proti ponovni viktimizaciji. Projekt si skozi intersekcijski pristop prizadeva za krepitev vloge organizacij civilne družbe pri zaščiti, zagotavljanju podpore in ozaveščanju o pravicah LGBTIQ žrtev.

Cilji: 1.) Popisati in ovrednotiti obstoječe storitve za LGBTIQ žrtve zločinov iz sovraštva; 2.) Analizirati izkušnje LGBTIQ žrtev zločinov iz sovraštva ter perspektive ključnih strokovnjakov s pomočjo poglobljenih intervjujev in fokusnih skupin; 3.) S pomočjo nacionalnih in mednarodnih delavnic spodbujati medsektorsko in multidisciplinarno sodelovanje med javnimi organi in organizacijami civilne družbe, ki se ukvarjajo z zločini iz sovraštva in pomočjo LGBTIQ žrtvam; 4.) Izboljšati zagotavljanje ustreznih storitev za LGBTIQ žrtve zločinov iz sovraštva ob upoštevanju intersekcijskega pristopa in boja proti ponovni viktimizaciji (z oblikovanjem portfelja storitev); 5.) Krepiti ponujene storitve in sodelovanje med javnimi organi in organizacijami civilne družbe skozi pripravo priporočil odločevalcem; 6.) S pomočjo izobraževalnega modula izboljšati senzibiliziranost in usposobljenost zaposlenih v pravosodju za spolno raznolikost in raznolikost spolov, pomoč LGBTIQ žrtvam zločinov iz sovraštva ter boj proti institucionalni diskriminaciji in ponovni viktimizaciji z intersekcijskim pristopom; 7.) Ozaveščati o pravicah LGBTIQ žrtev zločinov iz sovraštva in razpoložljivih storitvah, osebnih in družbenih posledicah nasilja proti LGBTIQ in presečišču dejavnikov zatiranja.Izvedba

V prvi fazi projekta bomo izvedli raziskavo, ki bo obsegala analizo obstoječih virov, fokusne skupine ter intervjuje z LGBTIQ+ žrtvami zločinov iz sovraštva, LGBTIQ+ žrtvami diskriminacije in s strokovnjaki, ki se z žrtvami srečujejo pri svojem delu. Na podlagi tega bomo napisali nacionalno poročilo o stanju na področju LGBTIQ+ žrtev zločinov iz sovraštva. Spodbujali bomo sodelovanje in povezovanje med organizacijami civilne družbe in javnimi organi. V sodelujočih državah bomo izvedli nacionalne delavnice in eno mednarodno delavnico, ki bodo namenjene predvsem izmenjavi izkušenj in dobrih praks med različnimi akterji/sektorji. Pripravili bomo izobraževalni modul za strokovnjake, ki se pri svojem delu srečujejo z LGBTIQ+ žrtvami zločinov iz sovraštva in ga pilotno testirali v vsaki izmed vključenih držav. Izvajali bomo tudi aktivnosti za ozaveščanje o oz. zagovorništvo pravic LGBTIQ+ žrtev zločinov iz sovraštva.

Partnerji:

  • Rete Lenford - Avvocatura per i diritti LGBTI+, Italija
  • The University of Girona (UdG), Španija
  • The Kentro Merimnas Oikgeneias Kai Paidiou (KMOP), Grčija
  • The University of Brescia (UNIBS), Italija
  • Háttér Society (HS), Madžarska
  • Lithuanian Gay League (LGL), Litva

Financerji:

Evropska komisija