Krepitev migrantskih glasov v procesih lokalne integracije in vključevanja (EMV-LII)

EMV-LII_logo»Integracija poteka v vsaki vasi, mestu in regiji, kjer migranti živijo, delajo, se šolajo in kjer so člani klubov in društev. Čeprav o integracijskih politikah pogosto odloča nacionalna vlada, ima lokalna raven ključno vlogo.« Druga tema razpisa AMIF pravilno začrta, kar smo že spoznali in zagovarjali v prejšnjih projektih: da je integracija na lokalni ravni ključna tako za migrante kot tudi za lokalne skupnosti. Projekt EMV-LII je zasnovan na poglavitnem načelu, da je za uspeh lokalne integracije in lokalnih integracijskih strategij ključno ravno sodelovanje migrantov. Projekt EMV-LII je zato pomemben za evropske integracijske procese. Hkrati pa nadgrajuje prejšnji AMIF projekt Krepitev migrantskih glasov v politikah vključevanja – EMVI (2022–2023) s poglobitvijo in krepitvijo pilotno izvedenih procesov ter z razširitvijo dejavnosti na še dve državi (Hrvaška, Luksemburg) in na nove lokalne in regionalne oblasti. EMV-LII predlaga nova inovativna orodja in dejavnosti za povečanje udeležbe migrantov v procesih lokalne integracije. Odlikuje ga edinstveno in raznoliko partnerstvo z več deležniki, ki vključuje 19 nevladnih organizacij, lokalnih in regionalnih oblasti, organizacij in svetov, ki jih vodijo migranti. Deležniki prihajajo iz 7 držav (Avstrija, Grčija, Hrvaška, Italija, Luksemburg, Nemčija, Slovenija), vključno z enim EU partnerjem iz Bruslja.

Kot navaja druga tema razpisa AMIF, je poglavitno načelo projekta: »Lokalne strategije in aktivnosti, ki zagotavljajo ustrezno koordinacijo in posvetovanje, so ključne za zgodnji začetek in uspeh procesa integracije. Razvoj in izvajanje teh strategij bi morala zajeti vse akterje pri spodbujanju integracije, vključno s migrantskimi skupnostmi, s katerimi se je treba, kjer je to primerno, posvetovati pri oblikovanju ukrepov in politik integracije.« EMV-LII razvija, izboljšuje, krepi in širi različne metode sodelovanja migrantov pri oblikovanju in izvajanju strategij lokalne integracije in vključevanja, kot so sveti za migrante, spletno in neposredno sodelovanje v procesih zastavljanja vprašanj in predlaganja zamisli, portal za e-udeležbo in okrogle mize o zagovorništvu in politikah, ki jih vodijo migranti. Vse metode so bile pilotno izvedene in z zunanjimi evaluacijskimi metodami tudi dokazano učinkovite v AMIF projektu EMVI.

Glavni pomembni poudarki projekta EMV-LII so:

  • Vključujoče družbe za vse;
  • Lokalna in regionalna raven sta ključni za integracijo in vključenost;
  • Migranti imajo ključno vlogo pri procesih integracije in vključevanja;
  • Integracija in vključevanje sta dvosmerna procesa, zato sta zmogljivost in izmenjava z državo in njenimi institucijami nujni;
  • Sodelovanje migrantov je ključno za lokalno in regionalno integracijo ter tudi širše;
  • Vključevanje migrantov je veliko učinkovitejše, če se poveča njihova udeležba;
  • Digitalizacija mora vključevati migrante.

Splošni cilj: Podpreti nastanek, razvoj in implementacijo lokalnih integracijskih strategij s povečanjem udeležbe migrantskih organizacij za učinkovitejše vključevanje na lokalni in regionalni ravni. Posebni poudarek je na vključevanju ranljivih skupin migrantov, kot so prosilci za mednarodno zaščito, mladi migranti in ženske.

Specifični cilj 1: Okrepiti in opolnomočiti sodelovanje migrantov pri lokalni integraciji in vključevanju z usposabljanjem in krepitvijo zmogljivosti.
Specifični cilj 2: Povečati zmogljivost in pripravljenost lokalnih in regionalnih oblasti za vključevanje migrantov v lokalne strategije integracije in vključevanja.
Specifični cilj 3: Okrepiti mehanizme sodelovanja za lokalno integracijo in vključevanje.

Spletna stran projekta: https://diaspora-participation.eu/Partnerji:

Südwind (vodja projekta), Migrantski svet mesta Gradec, Mestni občini Gradec in Lustenau (Avstrija); COSPE, Mestna občina Empoli (Italija); moveGLOBAL e.V, Berlinski senat (Nemčija); SYMBIOSIS, Razvojna agencija Heraklion (Grčija); Centar za mirovne studije, Region Međimurje (Hrvaška); FSLUX, Mestna občina Schifflange (vključujoč ruralno regijo) (Luksemburg); Mirovni inštitut, Kulturno društvo Gmajna, Skupnost občin Slovenije, Mestna občina Ljubljana (Slovenija); ADYFE (Belgija).

Financerji:

EU AMIF-2023: Integracija in vključevanje na regionalni in lokalni ravni