Spolna strukturiranost sodobne slovenske družbe in položaj spolov v politiki

Cilj raziskave je ugotoviti, zakaj preboji na področjih, kot so na primer stopnja dosežene izobrazbe in zaposlenosti v nekoč maskuliniziranih sodstvu, javni upravi, medicinskih poklicih ipd., (še?) niso rezultirali v bolj uravnoteženi delitvi politične moči in odgovornosti. Članice in člani raziskovalne skupine zbiramo in proučujemo vrsto podatkov, ki omogočajo podrobnejši vpogled v posamične segmente sodobne slovenske družbe v povezavi s spolom; oboje povezujemo v poskus oblikovanja novega konceptualno dodatno podprtega kombiniranega teoretsko-empiričnega vpogleda na področje vstopanja in prisotnosti žensk v politiki v Sloveniji. Z uporabo večjega števila konceptualnih pristopov pri raziskovanju vprašanja prisotnosti v politiki želimo preseči ožje polje politične teorije.

Vodji projekta: Iztok Šori in Milica G. Antić
Sodelavki na projektu: Irena Selišnik in Živa HumerPartnerji:

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Mirovni inštitut.

Financerji:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije