TWSE – Odpoved pravici do sojenja v Evropi

V okviru EU je cilj projekta zagotoviti primerljive podatke in analizo izvajanja zaščitnih ukrepov, predvidenih v direktivah EU. Ti podatki bodo omogočili identifikacijo morebitnih groženj, ki jih sistemi odpovedi pravici do sojenja predstavljajo za pravico do poštenega sojenja v državah članicah in državah kandidatkah, ter omogočili oblikovanje priporočil za njihovo naslavljanje. Poleg konteksta EU je enako pomemben cilj projekta tudi opredelitev tveganj in najboljših praks v vsaki od držav, ki so vključene v projekt. Cilj projekta je razviti praktično razumevanje učinka sistemov odpovedi pravici do sojenja v vsaki od sodelujočih držav in razviti smernice o najboljših praksah, prilagojenih vsaki državi.Rezultati

VODNIK: SISTEMI ODPOVEDI PRAVICI DO SOJENJA V SLOVENIJI
Avtorici: Katarina Vučko, Iza Thaler
Mirovni inštitut, Ljubljana, 2021

Partnerji:

Fair Trials Europe (koordinator), Antigone (Italija), KISA (Ciper), Madžarski Helsinški odbor (Madžarska), Center Res Publica (Albanija)

Financerji:

eu logoEvropska komisija