Otroci priseljenci in priseljenske skupnosti v spreminjajoči se Evropi (MICREATE)

micreate logoRaziskovalci in raziskovalke evropskega projekta MiCreate preučujemo možnosti vključevanja otrok priseljencev in priseljenk v evropske družbe in vlogo izobraževalnih institucij v procesu njihove integracije. Pri tem sledimo načelom na otroka osredinjenega pristopa, opolnomočenja otrok in spodbujanja socialnega vključevanja.

Osrednji cilji projekta so zelo široki: preučitev obstoječih integracijskih procesov in scenarijev v različnih evropskih državah, s poudarkom na pomenu izobraževalnih institucij, zbiranje dobrih praks, njihova nadgradnja in diseminacija tako na ravni šol, izobraževalnega osebja in stroke, kot tudi uporaba ključnih ugotovitev za snovanje na otroka osredinjenih integracijskih politik. Vse omenjeno s ciljem spodbujanja socialne vključenosti priseljenih otrok in uspešnejšega upravljanja kulturne raznolikosti evropskih držav.

Namen projekta je graditi na obstoječih izkušnjah in praksah integracije otrok preko izobraževanja, zato bodo raziskave izvedene v osnovnih in srednjih šolah v Sloveniji, Veliki Britaniji, Španiji, Avstriji, na Poljskem in Danskem, pa tudi v krajih tranzicije kot so namestitveni in zbirni centri: Palermo (Italija), Calais (Francija), Moria (Grčija), Şanlıurfa (Turčija), Linin Reception Camp (Poljska), ter azilni domovi v Sloveniji in Austriji. V raziskave (z uporabo metod opazovanja, intervjujev, anketiranja in participatorne intervencije) bodo  vključeni učiteljice in učitelji ter dijakinje in dijaki. Zaključki analize in ugotovitve iz terenskega dela z učitelji, lokalnimi in priseljenimi otroki bodo podlaga za politična priporočila in razvoj integracijskih orodij.

MiCreate projekt vodi Znanstveno-raziskovalno središče Koper v sodelovanju s 14 partnerskimi univerzami in nevladnimi organizacijami iz Evropske unije. Projekt je podprlo tudi več vladnih organizacij, v Sloveniji denimo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Več: www.micreate.euRezultati

Partnerji:

Znanstveno-raziskovalno središče/Science and Research Centre Koper, The Manchester Metropolitan University, Mirovni inštitut/The Peace Institute, Univerza v Ljubljanj/University of Ljubljana, University of Southern Denmark, University of Barcelona, Hellenic Open University, Stowarzyszenie Interkulturalni PL Association, University of Vienna, The French National Centre for Scientific Research, The Hope For Children CRC Policy Center, CESIE - European centre of studies and initiatives, Centre for Peace Studies, Institute for Social Studies, Fakulteta za dizajn, Univerza na Primorskem/University of Primorska Faculty of Design

Financerji:

eu logoProjekt sofinancira Evropska komisija (program Horizont 2020 za raziskave in inovacije).