Care Loops and Mobilities

Članek / Ujeti v institucijo: upravljanje epidemije covid-19 v slovenskih domovih za starejše z vidika skrbstvenih mikromobilnosti

Majda Hrženjak je v mednarodnem zborniku Care Loops and Mobilities in Nordic, Central, and Eastern European Welfare States, ki sta ga uredili Lena Näre in Lise Widding Isaksen objavila prispevek Ujeti v institucijo: upravljanje epidemije covid-19 v slovenskih domovih za starejše z vidika skrbstvenih mikromobilnosti (Trapped in the Institution: Governing the Covid-19 Epidemic in Slovenian Eldercare Homes from the Perspective of Care Micro-Mobilities).

V prvem valu epidemije covid-19 se je Slovenija soočila z enim najvišjih deležev smrti v domovih za starejše v Evropi. Izhajajoč iz koncepta skrbstvene mikromobilnosti in pojma ‘zapiranja ranljivih družbenih skupin’ kot elementa biopolitike, članek prinaša analizo specifičnih vladnih ukrepov za omejitev širjenja okužbe v domovih za oskrbo starih, ki so domove na več načinov radikalno zaprli in izolirali ter tako restriktivno omejili skrbstvene mikro-mobilnosti zunaj in znotraj domov. Od začetka pandemije smo lahko spremljali konfrontacije med vlado, stroko in civilno družbo o dveh različnih modelih omejevanja širjenja okužbe v domovih za oskrbo starih, ki izhajata iz različnih definicij problema, kvalitete oskrbe, pa tudi diskriminacije, enakosti in pravic starih. Ključna razhajanja so se nanašala na protokole izolacije in s tem posredno na o(ne)mogočanje in (ne)dopuščanje skrbstvenih mikro-mobilnosti, kot temeljnih v oskrbi. Avtorica v članku kontrastira obe logiki omejevanja širjenja okužb ter reflektira njune učinke na skrbstvene mikro-mobilnosti v institucionalni oskrbi starih v času pandemije in nekatere druge teme povezane z oskrbo starih, zlasti diskriminacijo, starizem, deinstitucionalizacijo in izzive sistema dolgotrajne oskrbe, ki jih javna razprava odprla.