military families knjiga palgrave

Knjiga / Military Families’ Health and Well-Being. A Socioecological Model of Risks

Knjiga Military Families’ Health and Well-Being. A Socioecological Model of Risks, ki je izšla pri založbi Plagrave, prinaša vpogled v življenje slovenskih vojaških družin. Knjigo je napisala multidisciplinarna skupina raziskovalk, ki jo sestavljajo sociologinje, psihologinje in metodologinje: Živa Humer (Mirovni inštitut) in Janja Vuga Beršnak, Jelena Juvan, Andreja Živoder, Ljubica Jelušič, Alenka Švab in Bojana Lobe (Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani). Zajema podatke iz več kot 800 anket in več kot 40 intervjujev s pripadniki vojaške službe, zakonci in civilisti.

Povzetek:

Knjiga preučuje dobro počutje in zdravstveno stanje vojaških družin s kritičnim teoretičnim pogledom na njihov položaj ter tveganja in izzive, ki nanje vplivajo. Avtorice raziskujejo napetost med zahtevami dveh zahtevnih institucij – vojske in družine – in kako se med njima pogajata o blaginji družin. V knjigi je uporabljen edinstven,  integrativni pristop k opazovanju in analizi vojaško specifičnih dejavnikov tveganja in zaščitnih dejavnikov za zdravstveno stanje vojaških družin na različnih socialno-ekoloških ravneh, vključno z zadovoljstvom in nezadovoljstvom v odnosih, nasiljem v intimnem partnerstvu, odnosi med starši in otroki, dobrobit otrok, zloraba psihoaktivnih snovi, depresijo in PTSP. Skozi vsa poglavja avtorice analizirajo izsledke raziskav, ki razkrivajo nove zdravstvene vpoglede in predstavljajo empirično preizkušen model vojaško specifičnih dejavnikov tveganja in zaščitnih dejavnikov.