east european politics

Članek / Aligning populist worldviews of citizens to media preferences: peculiarities of an illiberal political context

V reviji East European Politics je izšel članek Aligning populist worldviews of citizens to media preferences: peculiarities of an illiberal political context Mojce Pajnik, Nejca Berzelaka in Ajde Šulc. Članek je prosto dostopen.

Povzetek

V članku preučujemo, kako spremljanje medijev in razumevanje vloge medijev v družbi vpliva na oblikovanje populističnih stališč javnosti. Na podlagi rezultatov javnomnenjske raziskave ugotavljamo, da izpostavljenost tabloidnim medijem in strankarskim glasilom v večji meri vpliva na oblikovanje populističnih stališč ljudi kot izpostavljenost javnim medijem. Ugotavljamo tudi, da tisti, ki v večji meri zaupajo v vlogo medijev kot pomembnega demokratičnega akterja v družbi, izkazujejo populistična stališča v manjši meri kot tisti, ki menijo, da so mediji pripadniki ‘elit’, ki zavaja ljudstvo in širi laži. V raziskavi smo tudi pokazali, da se populistična stališča specifično oblikujejo v odvisnosti od tega, kdo je na oblasti.