naslovnica diskriminacija

Knjiga / Etnična diskriminacija. Strategije raziskovanja in merjenja

Knjiga podrobno predstavi in kritično ovrednoti različne načine »merjenja« etnične diskriminacije. Pri tem je prva v Sloveniji, ki se poglobljeno osredotoča na metodologijo revizijskih študij oziroma situacijskega testiranja. Izhaja iz obsežne empirične raziskave o doživljanju diskriminacije na podlagi osebnih okoliščin etničnosti, barve kože, nacionalnosti in religije, ki je bila izvedena na podlagi več kot 800 anketnih odgovorov, skoraj 800 izvedenih testov diskriminacije in več kot 50 intervjujev. Stanje diskriminacije je analizirano glede na različna življenjska področja: zaposlovanje in trg dela, zdravstvo, dostop do dobrin in storitev, stanovanjski trg, izobraževanje ter upravni postopki. Ena od ugotovitev je, da neenako obravnavo pogosto spremljajo predsodki, ki vplivajo na diskriminatorne prakse in zavirajo enako obravnavo, pa tudi sovražni govor.

– Prva poglobljena empirična in metodološka raziskava o etnični diskriminaciji v Sloveniji
– Pregled obstoječih slovenskih in mednarodnih raziskav o diskriminaciji ter obstoječe pravne ureditve tako v Sloveniji kot na ravni Evropske unije
– Izkušnje z diskriminacijo in posledice diskriminacije

Kot družba se bomo morali soočiti z dejstvom, da na ulicah v Sloveniji še vedno ustavljajo osebe zgolj zato, ker so videti kot tujci, da je policija klicana v bare, ker nekdo želi preveriti, ali ni gost za sosednjo mizo morda nezakoniti migrant, da so ljudem na ulicah v obraz vržene psovke, naj gredo od koder so prišli, in da je naglavna ruta ali priimek na -ić še vedno podlaga za skoraj samodejno drugačno obravnavo.” Roman Kuhar

V tem smislu je pristop monografije inovativen, saj gre za prvo izkustveno analizo te metode v slovenskem znanstvenem prostoru. Druga poročila, ki predstavljajo podatke, pridobljene na podlagi situacijskega testiranja, se večinoma osredinjajo na vsebino pridobljenih podatkov, manj pa na dekonstrukcijo metode same z namenom prikaza njenih močnih in šibkih plati. To je najmočnejša stran monografije, zaradi katere jo bodo z zanimanjem brali tudi tisti, ki se s področjem enakosti, diskriminacije in izključevanja poglobljeno ukvarjajo.” Neža Kogovšek Šalamon