Behave Briefing papers good practices SLO language

Poročilo / Odgovor na sovražni govor na spletu

Predstavitev dobrih praks zoperstavljanja sovražnemu govoru na spletu v Sloveniji, Srbiji in na Hrvaškem.

Širjenje sovražnega govora na spletu postaja vse večja težava za varstvo človekovih pravic, zaščito človeškega dostojanstva in ohranjanje demokratičnih standardov javnega komuniciranja in javne razprave. Ta sporna oblika javnega komuniciranja zahteva odziv in ukrepanje ne le pravosodnega sistema in regulatorjev medijev, kadar gre za nezakonite oblike sovražnega govora, temveč tudi angažiranje in odgovor vrste drugih institucij in dejavnosti – političnih institucij in akterjev, medijev in komunikacijskih platform, civilne družbe, raziskovalnih in izobraževalnih institucij, nenazadnje tudi samih državljank in državljanov.

V prvi raziskavi, ki je potekala od aprila do junija 2020,  v okviru projekta »(Od)govor – Zoperstavljanje sovražnemu govoru v Jugovzhodni Evropi: Učenje in delovanje proti sovražnemu govoru na spletu« so se partnerske organizacije osredotočile na tiste prakse in akterje, ki se zoperstavljajo sovražnemu govoru v treh ciljnih državah projekta – Hrvaški, Sloveniji in Srbiji. Najprej so povzeli definicije sovražnega govora v vseh treh državah in pregledali dosedanje analize sovražnega govora (na spletu). Identificirali so pomembne akterje na področju zoperstavljanja sovražnemu govoru (na spletu) v vseh treh državah in izdelali širši nabor dobrih praks na tem področju. V zadnjem koraku raziskave so podrobneje preučili in opisali manjše število tistih dobrih praks zoperstavljanja sovražnem govoru na spletu v omenjenih treh državah, ki izstopajo po obsežnosti, dosegu, ustvarjalnosti, kompleksnosti in trajanju.

Poleg dobrih praks na Hrvaškem, v Sloveniji in Srbiji so preučili in povzeli tudi nekaj primerov zoperstavljanja sovražnem govoru na spletu v drugih evropskih državah ali čezmejno, na evropski ravni.

S pregledom dobrih praks želijo predvsem spodbuditi izmenjavo znanj in izkušenj med pristojnimi institucijami in organizacijami v treh ciljnih državah projekta. Izidu te publikacije s pregledom dobrih praks je sledila organizacija regionalne konference. Hkrati je namen publikacije seznaniti strokovno in splošno javnost s širjenjem sovražnega govora na spletu in jo spodbuditi k odzivu.

V prizadevanju za izmenjavo znanj, preučevanje in ukrepanje proti sovražnemu govoru na spletu ter razvijanje izobraževalnih programov projekt »(Od)govor« povezuje štiri partnerske organizacije: dva partnerja iz Slovenije – Mirovni inštitut kot koordinatorja ter Univerzo v Ljubljani (Fakulteto za družbene vede), partnersko organizacijo iz Hrvaške – Center za mirovne študije v Zagrebu in partnersko organizacijo iz Srbije – Novosadsko novinarsko šolo.

Projekt financira Evropska unija v okviru Programa za pravosodje in Programa za pravice, enakost in državljanstvo.

Povezave na e-publikacije:

Odgovor na sovražni govor na spletu (slovenska izdaja)

Odgovor na govor mržnje na internetu (hrvaška izdaja)

Odgovor na govor mržnje na internetu (srbska izdaja)

Countering hate speech online (angleški povzetek)