right wing populism and gender book

Poglavje / Populist Mobilizations in Re-Traditionalized Society: Anti-Gender Campaigning in Slovenia

Izšla je knjiga Right-Wing Populism and Gender: European Perspectives and Beyond (Transcript Verlag, 2020, ur. G. Dietze in J. Roth), ki preučuje, kako ekstremistični populistični akterji mobilizirajo spol kot meta-diskurz, strateško orodje za doseganje partikularnih političnih ciljev. Knjiga vključuje poglavje Romana Kuharja in Mojce Pajnik z naslovom Populist Mobilizations in Re-Traditionalized Society: Anti-Gender Campaigning in Slovenia in poglavje sodelavke MI Birgit Sauer Authoritarian Right-Wing Populism as Masculinist Identity Politics. The Role of Affects.

Poglavje R. Kuharja in M. Pajnik pokaže, kako so se trendi »izključevalnega populizma« v obdobju post ’89 razvijali kot mešanica etničnega nacionalizma in re-tradicionalizacije družbe. Ti procesi so vzpodbudili politično in versko motivirane proteste proti istospolnim porokam, reproduktivnim pravicam, politiki integracije načela enakih možnosti. T. i. »teorija spola« naj bi predstavljala grožnjo tradicionalni družini in »naravni« ženskosti in moškosti. Poglavje pristopa k analizi populizma na stičišču ideologije in političnega sloga ter analizira komunikacijske strategije in diskurze izbranih populističnih akterjev v Sloveniji, ki so se mobilizirali proti enakosti spolov, s ciljem oviranja spolnih in reproduktivnih pravic žensk in pravic istospolnih parov.

Birgit Sauer, sodelavka MI pri projektu o političnem in medijskem populizmu v poglavju ugotavlja, da so nedavne desničarske populistične mobilizacije zaznamovane po spolu, da spodbujajo maskulino identitetno politiko na presečišču spola, razreda, religije, etničnosti in seksualnosti. Antagonistične strategije nacionalistične, avtoritarne in populistične desnice je potrebno locirati v preobrazbo kapitalističnih tržnih družb, evropskih spolnih režimov, zlasti modelov, ki temeljijo na moškem kot glavnem oskrbovalcu družine (male bread-winner).