Razpis za delovno mesto asistenta_ke

Razpis za delovno mesto asistenta_ke

Pogoji:

 • izobrazba 2. stopnje (magisterij) humanistične smeri
 • izkušnje s terenskim raziskovanjem
 • izkušnje z delom z migranti_kami in poznavanje področja migracij

 Kompetence in znanja kandidata_ke:

 • sposobnost etnografskega raziskovanja, zbiranja in analize podatkov
 • sposobnost objavljanja znanstvenih prispevkov
 • sposobnost predstavljanja rezultatov strokovni mednarodni javnosti
 • sposobnost individualnega in skupinskega dela
 • znanje govorne in pisne angleščine

Delovne naloge v okviru projekta EscEuro

 • terensko delo, etnografska raziskava na temo migracij in stanovanjske politike (zbiranje in analiza podatkov s kvalitativnimi pristopi)
 • razvijanje teoretskih pristopov v okviru projekta
 • sodelovanje pri pisanju znanstvenih objav
 • udeležba na projektnih sestankih in konferencah
 • administrativne obveznosti pri projektu

Asistent_ka bo izvajal_a projektne naloge v sodelovanju s člani_cami projektnega tima in v skladu z navodili vodje in koordinatorjev projekta.

Delovno mesto bo na voljo predvidoma v začetku februarja 2024. Predvidevamo, da bomo z izbranim_no kanditatko_om sklenili pogodbo o zaposlitvi za eno leto s poskusno dobo treh mesecev za delovni čas krajši od polnega in sicer v obsegu 10 ur na teden.

Prijave z življenjepisom in motivacijskim pismom (max. 1 A4 stran) pošljite do 26. 1. 2024 na e-naslov:  info@mirovni-institut.si.

Izbor kandidatov in kandidatk bo potekal na podlagi pregleda prejetih življenjepisov in motivacijskih pisem. Vsi_e prijavljeni_e bodo o izboru obveščeni_e najkasneje do 31. 1. 2024.