Izjave za javnost

Študijski obisk predstavnic ruandskih nevladnih organizacij

Študijski obisk predstavnic ruandskih nevladnih organizacij

Ženski center Nyamirambo, Ruanda

Mirovni inštitut je v obdobju 22. maj–9. junij 2009 gostil štiri predstavnice ruandskih partnerskih organizacij, in sicer po dve iz Ženskega centra Nyamirambo – Kigali (Nyamirambo Women’s Center) in Ruandskega združenja univerzitetno izobraženih žensk (Rwanda Association of University Women – RAUW). V času obiska so se udeležile več sestankov s slovenskimi nevladnimi organizacijami, med njimi z Amnesty International Slovenije, Afriškim centrom, Humanitasom, Slovensko filantropijo in Slovenskim združenjem univerzitetnih izobraženk, s katerimi so izmenjale izkušnje in vzpostavljale kontakte za nadaljnje razvojno sodelovanje. Pri Društvu SOS telefon za ženske in otroke žrtve nasilja so se ruandske predstavnice udeležile usposabljanja za delo z žrtvami nasilja v družini. Aktivno so sodelovale pri več javnih dogodkih, na katerih so predstavile organizacije, iz katerih prihajajo, predvsem pa so želele slovenski javnosti približati ruandsko družbo in kulturo ter položaj žensk v Ruandi in Afriki nasploh. V ta namen je Mirovni inštitut organiziral “Posvet o razvojni pomoči in možnostih za sodelovanje s Podsaharsko Afriko: Predstavitev razvojnega projekta v Ruandi”, ki se je odvijal v prostorih Center Evropa 26. maja, skupaj z Afriškim centrom pa smo 3. junija organizirali dobrodelni kulturni dogodek “Ruandski večer”, ki je pritegnil veliko medijsko pozornost. V času obiska so bile ruandske gostje predstavljene v tiskanih in elektronskih medijih. Tako je v ženskem magazinu Jana objavljena daljša reportaža, intervjuje z ruandskimi gostjami pa sta naredila tudi nacionalna televizija in radio.

Študijski obisk predstavlja eno izmed aktivnosti v okviru daljšega projekta “Krepitev moči Ženskega centra Nyamirambo”, ki so ga finančno podprli Delegacija Evropske komisije v Ruandi, Ministrstvo za zunanje zadeve RS in OSI East-East Program: Partnership beyond borders.

Izjava za javnost.doc