Novice

Študijsko potovanje ekipe projekta EMVI

Študijsko potovanje ekipe projekta EMVI

Mednarodna ekipa projekta EMVI, sestavljena iz predstavnikov nevladnih, migrantskih ter organizacij lokalnih skupnosti, je med 14. in 17. novembrom v Bruslju na študijskem potovanju obiskala več vladnih in nevladnih organizacij ter institucij, ki se ukvarjajo z integracijo migrantov, srečala se je tudi s predstavniki Generalnega direktorata za migracije in notranje zadeve. 15. novembra so obiskali tudi Evropski parlament, kjer so predstavili najpomembnejše izsledke projekta ter se srečali z evroposlanci iz držav, ki sestavljajo projektni mednarodni konzorcij. Sprejeli so nas Matjaž Nemec, S&D/SD; Thomas Waitz, Zeleni; Jan-Christoph Oetjen, Renew in Stelios Kouloglou, GUE/NGL. Vodja raziskovalnega procesa dr. Lana Zdravković iz Mirovnega inštituta je predstavila 5 priporočil za izboljšanje politične participacije migrantov. To so:

 

  1. Vsem ljudem, ki dolgoročno zakonito prebivajo v državi, je treba podeliti volilne pravice na lokalni/regionalni ravni, enakovredne volilnim pravicam na lokalni/regionalni ravni za državljane EU.
  2. Vse države in ravni oblasti bi morale slediti motu, da nobena odločitev o migrantih ne sme biti sprejeta brez migrantov. Zato je treba ustanoviti ali izboljšati (če že obstajajo) svetovalne organe za migrante na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.
  3. Da bi EU ostala na demokratični poti in da bi se države EU razvijale v smeri političnih skupnosti, bi bilo treba izboljšati in razviti programe integracije/vključevanja/aktivacije s posebnim poudarkom na izobraževanju in usposabljanju za politično participacijo ter migrantom omogočiti stabilno življenje brez eksistencialne grožnje.
  4. Treba je izboljšati strukturno vključenost migrantov in njihovih organizacij na vseh ravneh upravljanja, začenši z vključitvijo migrantov v upravno osebje ter z neformalnimi in inovativnimi orodji, kot so e-udeležba, participacijska orodja in okrogle mize, ki bi jim omogočili, da bo njihov glas segel do odločevalcev.
  5. Politike integracije in vključevanja je treba strukturno okrepiti, vključno s financiranjem migrantskih organizacij in dejavnosti, prilagojenih možnostim sodelovanja še posebej ženskam in ranljivim skupinam.

Sestanka so se iz slovenske ekipe udeležili še Aigul Hakimova in Katja Utroša, Kulturno društvo Gmajna; Alja Lipnik, Skupnost občin Slovenije; Furkan Güner, Društvo Medkulturni dialog; Daniel Nzotam, Zavod Afriška vas in dr. Biljana Žikić, Kulturni center Danilo Kiš, ki je še posebej elaborirala peto priporočilo in poudarila pomembnost medijske samoreprezentacije migrantov ter infrastrukture za migrantske organizacije.