Novice

Vključenost v regionalna prizadevanja za razvoj demokratičnih medijskih sistemov

Vključenost v regionalna prizadevanja za razvoj demokratičnih medijskih sistemov

Mirovni inštitut je vključen v številne dejavnosti, povezane z razvojem medijev in medijskih sistemov v državah jugovzhodne Evrope. To sodelovanje in izmenjava znanj izhajata iz članstva v mreži medijskih centrov in inštitutov v jugovzhodni Evropi, SEENPM, ki smo jo skupaj z drugimi organizacijami v tej regiji pomagali ustanoviti leta 2000.

V Makedoniji sodelujemo z Makedonskim inštitutom za medije v prizadevanjih za vključevanje civilne družbe v procese reform medijskega sistema. V letu 2018 smo svetovali pri zasnovi in izvedbi raziskave o subvencijah v medijih v Makedoniji in izkušnjah drugih evropskih držav. Na posvetu o tej temi v Skopju smo predstavili modele subvencioniranja medijev v državah EU, s poudarkom na Sloveniji in Hrvaški, in tudi pristope pri strateškem načrtovanju reform medijskega sistema. Aktivnosti so bile del večletnega projekta ReForMedia, ki ga financira Delegacija Evropske unije v Makedoniji.

kv1 media

V Črni gori skupaj z Inštitutom za medije Črne gore in Mrežo za etično novinarstvo iz Londona sodelujemo pri promociji načel novinarskega etičnega kodeksa. V letu 2018 smo svetovali pri zasnovi in izvedbi raziskav o etičnih izzivih pri upravljanju s komentarji v spletnih medijih, o sovražnem govoru  v volilni kampanji in o poročanju medijev o ženskah, žrtvah družinskega nasilja. Sodelovali smo na novinarskih tribunah o teh temah v Podgorici in pri zasnovi televizijskih spotov o etičnih načelih v novinarstvu.  V začetku decembra  smo organizirali obisk varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija v Črni gori, kjer smo predstavili ta samoregulacijski model vsem relevantnim akterjem v obdobju, ko v tej državi snujejo spremembo medijske zakonodaje. Projekt financira Delegacija Evropske unije v Črni gori.

V okviru regionalnega projekta o promociji medijske in informacijske pismenosti, ki ga mreža SEENPM izvaja v Albaniji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, Makedoniji in Srbiji, smo v letu 2018 koordinirali regionalno raziskavo o politikah in praksah promocije medijske in informacijske pismenosti v teh državah. Preliminarne rezultate je regionalni raziskovalni tim novembra predstavil na konferenci v Novem Sadu.