ReForMedia – Državljani, organizacije civilne družbe in institucije v reformi medijev v Makedoniji

Projekt je namenjen povečanju vpliva civilne družbe na javne politike in reforme na področju medijev v Makedoniji. Zlasti se osredotoča na izboljšanje pravnih in institucionalnih okvirov za svobodno in profesionalno delovanje medijev, na povečanje medijske pismenosti in posledično tudi zahtev občinstva za kakovostno novinarstvo, ter tudi na krepitev integritete medijev preko spodbujanja raziskovalnega novinarstva, urejanja delovnih razmerij, zagovarjanja pravice do poštenega sojenja in nadaljnjih oblik samoregulacije medijev v Makedoniji. Mirovni inštitut kot partnerska organizacija sodeluje z nosilno organizacijo Makedonskim inštitutom za medije pri raziskovalni komponenti projekta in pri spodbujanju kakovostne javne razprave o konkretnih področjih medijskih reform v Makedoniji.Partnerji:

Nosilec projekta: Makedonski inštitut za medije

Financerji:

Delegacija Evropske unije v Makedoniji