Mediji za državljane, državljani za medije – Krepitev vloge civilne družbe pri prizadevanju za izboljšanje medijske in informacijske pismenosti v državah Zahodnega Balkana

media for citizens_logo2Projekt podpira delovanje organizacij civilne družbe pri izpopolnjevanju politik in praks, namenjenih večji medijski in informacijski pismenosti v državah Zahodnega Balkana. Spodbuja regionalno mreženje in zmogljivosti organizacij civilne družbe na lokalni ravni za delovanje vprid medijski in informacijski pismenosti. Podpira koalicije raznolikih akterjev za sistematične premike na področju medijske politike in politike vzgoje in izobraževanja glede ukrepov za izboljšanje medijske in informacijske pismenosti. Prispeva k povezovanju in izmenjavam na ravni regije in na lokalni ravni ter prispeva k ozaveščanju državljank in državljanov o pomenu svobodnih in verodostojnih medijev.

Pospeševanje medijske in informacijske pismenosti na Zahodnem Balkanu

Sedem organizacij za razvoj medijev na Zahodnem Balkanu je v okviru projekta, ki ga financira EU “Mediji za državljane – državljani za medije“, združilo v svoje zmogljivosti, da bi v regiji izboljšali medijsko in informacijsko pismenost (MIL).

Projekt (2018-2021) si prizadeva prispevati k okrepljeni in živahni civilni družbi, ki se aktivno zavzema za napredek politik in praks MIL v Albaniji, Bosni in Hercegovini, Makedoniji, Črni gori in Srbiji.

Kaj bo bodo dejavnosti projekta?

  • Raziskovalna poročila bodo prikazala trenutno stanje politik in praks MIL v vsaki državi in ​​regiji kot osnovo za naslednje dejavnosti.
  • V vsaki državi se bodo oblikovale koalicije MIL kot medsektorske delovne skupine za pripravo načrtov zagovorništva in za usklajevanje njihovega izvajanja, ki jih podpirajo kampanje zagovorništva.
  • MIL Regional Screenshot, enodnevni dogodek v Novem Sadu, Srbija, kjer se bodo zbrale različne zainteresirane strani, aktivisti / strokovnjaki in strokovnjakinje za regionalno izmenjavo o tem, kako napredovati MIL.
  • MIL Summer Festival bo v Ohridu v Makedoniji, kjer bo zbranih okoli 150 udeležencev izobraževalnih delavnic, strokovnih panelov in mrežnih sej z vodilnimi regionalnimi strokovnjaki s področja EU in izmenjavo znanja in prakse o inovativnih in ustvarjalnih digitalnih rešitvah za promocijo in poučevanje MIL.
  • Usposabljanje bodočih trenerjev bo ustvarilo regionalno skupino 50 trenerjev za usposabljanje za usposabljanje organizacij civilne družbe, ki želijo napredovati in spodbuditi MIL v regiji.
  • Ta projekt bo financiral pobude 40 MIL organizacij civilne družbe, da bi povečali ozaveščenost in izobraževanje o MIL in njegovem pomenu.
  • Spletne kampanje bodo v ospredje postavile stališča MIL novinarjev, učiteljev in državljanov – študentov, staršev, starejših – kot glavnih protagonistov.
  • Novinarstvo za državljane” bo omogočilo obisk novinarjev, da bi MIL približali študentom, ki jih zanima svoboda medijev in kritično razumevanje medijskih vsebin.

kv1 media

Sledite “Mediji za državljane – Državljani za medije”!
www.cimusee.org
https://www.facebook.com/CIMUSEE/
@CIMU_SEE

www.seenpm.org
https://www.facebook.com/seenpm.org/
@SEENPM_org

Za vse informacije o projektu nas lahko obiščete na admin@seenpm.org.Partnerji:

  • Vodja projekta: Media Center Sarajevo
  • Partnerji: Novosadska šola novinarstva, Inštitut za medije Črne gore, Makedonski inštitut za medije, Albanski inštitut za medije, regionalna mreža SEENPM.

Financerji:

Evropska komisija, Generalni direktorat za evropsko sosedsko politiko in širitvena pogajanja European-Union-Flag/logo