Novice

Znanstveni članek Whose children? The EU and Member States’ integration policies in education

Znanstveni članek Whose children? The EU and Member States’ integration policies in education

studies of ethnicity and nationalismRaziskovalki Mirovnega inštituta Vlasta Jalušič in Veronika Bajt sta objavili nov znanstveni članek Whose children? The EU and Member States’ integration policies in education v zadnji številki revije  Studies in Ethnicity and Nationalism. V njem argumentirata, da sta nacionalizem in zanikanje pravic v državah članicah EU dve glavni oviri, ki – kljub pozitivnim premikom, ki so se zgodili v okviru EU politik za integracijo migrantskih otrok –  preprečujeta, da bi integracija postala proces, ki poteka dvosmerno, in  ki se osredotoča na pravice, potrebe in interese samih otrok.  Namesto tega se kot glavni okvir debat še vedno pojavlja vprašanje »Čigavi otroci?«. Dokler politike in prakse integracije v EU in državah članicah ne bodo privzele perspektive pravic otrok v vseh njenih dimenzijah kot edine legitimne perspektive, bo to vprašanje sililo  v ospredje in preprečevalo polno integracijo otrok migrantov.

Članek je nastal na osnovi  raziskovanja obeh kolegic  v več projektih in v raziskovalnem programu Mirovnega inštituta:  Micreate (financer Evropska unija – Horizon 2020), Prelom v tradiciji: Hannah Arendt in spremembe politične pojmovnosti, Sovražni govor v sodobnih konceptualizacijah rasizma, spola in migracij ter  Enakost in človekove pravice v dobi globalnega vladovanja (vse financira ARRS).