Izbrani dogodki

 • Migracije in politična odgovornost

  14. oktober 2019, 17:00 | Atrij ZRC SAZU, Ljubljana

  Na forumu Mirovnega inštituta bomo premišljali, kako na področju migracij uveljaviti politično odgovornost, preseči politike zastraševanja ter zagotoviti spoštovanje pravic migrantov in migrantk ter beguncev in begunk.

 • Skrbna podjetja – izzivi v delovnem okolju

  11. september 2019, 11:00 | Hiša Evropske Unije, Ljubljana

  Namen posveta je odpreti javno razpravo o pomenu podpornega delovnega okolja pri usklajevanju dela in skrbstvenih odgovornosti za zaposlene ženske in moške, podjetja in celotno družbo.

 • Men, Equality, Care Practices

  5. september 2019, 09:00 | Muzej sodobne umetnosti Metelkova - MG+MSUM, Ljubljana

  Dogodek je organiziran v okviru temeljnega raziskovalnega projekta 'Moškosti, enakost, skrbstvene prakse - MESP'.

 • Seminar

  Spinoza: Politična razprava

  6. december 2016, 20:00 | Knjižnica MI, Ljubljana

  V četrtem študijskem letu (2016/2017) bo bralni Seminar za politično teorijo posvečen Spinozovi Politični razpravi.

 • Posvet

  Posvet: Ekonomija onkraj kapitalistične ideologije

  2. december 2016, 14:00 | Skuhna, Ljubljana

  Na posvetu bomo predstavili nekatere dobre prakse socialne in solidarnostne ekonomije ter osvetlili nekatere pomembne koncepte, nato bomo zavrteli dokumentarni film “Palmas” brazilske avtorice Edlise Barbosa Peixoto.

 • Konferenca

  Problemi in vizije v socialni oskrbi

  14. september 2016 – 15. september 2016 | City hotel, Ljubljana

  Dogodek bo potekal v angleškem jeziku! Udeležba na dogodku je brezplačna. Zavoljo lažje organizacije vas prosimo, da svojo udeležbo potrdite čim prej oz. najkasneje do vključno 12. septembra 2016...

 • Predstavitev

  Zaključni dogodek projekta ‘Kulturna srečevanja v ukrepih proti nasilju’

  31. avgust 2016, 17:00 | Kavarna SEM, Ljubljana

  Predstavitev izsledkov projekta, prikaz dokumentarnega filma in okrogla miza s Katjo Zabukovec Kerin, dr. Jasno Podreka, Katarino Vučko, Mojco Dobnikar, dr. Draganom Petrovcem in dr. Vlasto Jalušič.

 • Seminar

  Seminar za politično teorijo: Immanuel Kant – Kritika razsodne moči

  29. junij 2016, 20:00 | Knjižnica MI, Ljubljana

  Tokrat bomo obravnavali Kantovo konceptualizacijo genija.

 • Seminar

  Seminar za politično teorijo: Kant – Kritika razsodne moči

  21. junij 2016, 20:00 | Knjižnica MI, Ljubljana

  Tokrat bomo obravnavali Kantov pogled na intelektualni interes za lepo in o umetnosti nasploh.

 • Posvet

  Ekonomija onkraj kapitalistične ideologije

  9. junij 2016, 16:00 | Skuhna, Ljubljana

  S strokovnjakinjama na področju socialne in solidarnostne ekonomije Edlise Barbosa Peixoto in Elisabeth Grimberg iz Brazilije bomo premišljevali o alternativnih oblikah ekonomije ter si ogledali dokumentarni film "Palmas".

 • Seminar

  Seminar za politično teorijo: Kantov sensus communis

  1. junij 2016, 19:00 | Knjižnica MI, Ljubljana

  Obravnavali bomo Kantov sensus communis, ne v njenem vulgarnem smislu, temveč v njeni politični razsežnosti, torej kot idejo skupnostnega čuta.

 • Simpozij

  Digitalno državljanstvo

  24. maj 2016, 13:00 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

  Simpozij organiziramo v okviru triletnega raziskovalnega projekta, v okviru katerega preučujemo participacijo v informacijskih družbah, v povezavi s komuniciranjem političnih akterjev in delovanjem družbenih gibanj.

 • Seminar

  Seminar za politično teorijo: o sporočljivosti občutka, drugič

  10. maj 2016, 20:00 | Knjižnica MI, Ljubljana

  Na zadnjem srečanju smo pričeli z branjem razdelka o dedukciji čistih estetskih sodb in dospeli do paragrafa o sporočljivosti občutka. Tokrat bomo predvidoma predelali paragrafe do §42.