Vabilo na posvet OČKA V AKCIJI

Posvet2. julij 2020, 10:00 | Hiša Evropske Unije, Ljubljana

Vabimo vas na posvet OČKA V AKCIJI, ki bo v četrtek, 02. julija 2020 od 10:00 do 13:00 v Hiši Evropske Unije, Dunajska cesta 20, Ljubljana.

V Sloveniji so spremembe na področju očetovstva zaznane na dveh ravneh: na individualni ravni z večjim vključevanjem očetov v skrb za otroke v primerjavi s prejšnjimi generacijami očetov, na sistemski ravni pa z ukrepi družinske politike, zlasti z očetovskim dopustom. Slednjega očetje koristijo v velikem deležu, medtem ko se za izrabo starševskega dopusta, ki si ga starša lahko delita, še vedno odloča izredno malo očetov in svoj del večinoma v celoti prenesejo na otrokovo mater. Starši so v večji meri tako še vedno mnenja, da naj starševski dopust v celoti izrabi mati otroka, daljši odsotnosti očeta z dela zaradi nege in varstva otroka pa so v veliki meri nenaklonjeni tudi delodajalci. Moški so v delovnem okolju redko prepoznani v skrbstveni vlogi, kar se kaže tudi v pogostem soočanju s težavami pri usklajevanju dela in družine.

Na ravni EU je bila junija 2019 sprejeta Direktiva o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev ter oskrbovalcev[1] , ki spodbuja aktivno očetovstvo, enakomernejšo delitev skrbstvenega dela med staršema ter določa neprenosljiva dva meseca starševskega dopusta za vsakega od staršev. Do 2022 mora Republika Slovenija direktivo prenesti v svoj pravni red, a je pred tem še veliko izzivov.

Uspešno usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja poteka na presečišču treh ravni: družbena (zakonodaja, institucionalni okvir, kulturni in socialni okvir), organizacijska (prakse in politike delodajalcev) in individualna (strategije posameznih moških in žensk). Namen posveta je obravnava vseh treh ravni, ki so pomembne za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja žensk in moških. Zato bomo odprli javno razpravo o pomenu usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja, vlogi politik in delodajalcev ter izpostaviti aktivno vlogo obeh staršev pri skrbstvenem delu.

Udeležba na posvetu je brezplačna. Zaradi lažje organizacije je obvezna prijava preko spletne prijavnice, ki je na voljo tukaj. Prijave zbiramo do vključno torka, 30. junija 2020 oz. do zapolnitve prostih mest.

Celoten posvet bo povezoval g. Boštjan Romih. Vsebinsko je razdeljen na dva dela: v prvem delu bo predstavitev projekta, opredelitev pomena tematike ter predstavitev Direktive o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev. V drugem delu bo sledila okrogla miza z naslovom »Kaj smo se o usklajevanju dela in družine naučili v obdobju koronavirusa?« Gostje in gosti bodo razpravljali o pomenu usklajevanja dela in družine v obdobju epidemije koronavirusa, vlogi delodajalcev, vlogi ukrepov na ravni politik, pomenu vključevanja moških v skrbstveno delo, katere so bile naučene lekcije in kaj bi lahko še izboljšali na področju usklajevanja v prihodnje.

Posvet bo organiziran ob upoštevanju vseh priporočil NIJZ. Dokončna verzija programa bo poslana vsem prijavljenim na posvet in objavljena na spletni strani.

[1] Directive of the European parliament and of the council on work-life balance for parents and carers and repealing Council Directive 2010/18/EU.


Vabilo na posvet in program