Mediji za državljane, državljani za medije – Krepitev vloge civilne družbe pri prizadevanju za izboljšanje medijske in informacijske pismenosti v državah Zahodnega Balkana

Projekt podpira delovanje organizacij civilne družbe pri izpopolnjevanju politik in praks, namenjenih večji medijski in informacijski pismenosti v državah Zahodnega Balkana. Spodbuja regionalno mreženje in zmogljivosti organizacij civilne družbe na lokalni ravni za delovanje vprid medijski in informacijski pismenosti. Podpira koalicije raznolikih akterjev za sistematične premike na področju medijske politike in politike vzgoje in izobraževanja glede ukrepov za izboljšanje medijske in informacijske pismenosti. Prispeva k povezovanju in izmenjavam na ravni regije in na lokalni ravni ter prispeva k ozaveščanju državljank in državljanov o pomenu svobodnih in verodostojnih medijev.Partnerji:

  • Vodja projekta: Media Center Sarajevo
  • Partnerji: Novosadska šola novinarstva, Inštitut za medije Črne gore, Makedonski inštitut za medije, Albanski inštitut za medije, regionalna mreža SEENPM.

Financerji:

Evropska komisija, Generalni direktorat za evropsko sosedsko politiko in širitvena pogajanja