Aktiviranje nenasilnih moškosti

Aktiviranje nenasilnih moškosti

V mednarodnem projektu Aktiviranje nenasilnih moškosti (CarMiA), v katerem smo dve leti razvijali in preizkušali inovativne pristope pri delu z mladimi na področju preprečevanju vseh oblik nasilja na podlagi spola, smo 6. decembra 2023 organizirali zaključno konferenco v Gradcu, ki se jo je udeležilo več kot 300 udeleženk_cev.

Posvetovanja s strokovnjaki so pokazala, da se spolne norme spreminjajo in da teme, povezane s spolnimi identitetami, spolno raznolikostjo, tudi alternativnimi zgledi moškosti, postajajo med mladimi vedno bolj aktualne. Vendar pedagoško osebje pogosto nima dovolj znanja, da bi ustrezno naslovilo te teme. Konservativna in populistična gibanja obravnavajo spremembe spolnih norm kot krizo in feminizacijo moškosti, ki naj bi bila posledica prevelike enakosti spolov. Tako tudi tradicionalistični pogledi pridobivajo na moči, zlasti med mladimi moškimi, kar lahko opazujemo na spletu (npr. toksična moškost, ki jo promovira vplivnež Andrew Tate). Posvetovanja z mladimi so jasno razkrila ta polarizirana stališča do moškosti, nasilja in enakosti spolov. Mladi med drugim izpostavljajo, da doživljajo čustva, kot so jeza, žalost, razočaranja, strah, katerih izražanje je družbeno nesprejemljivo, in da potrebujejo veščine za obvladovanje in sporočanje teh čustev.  Zdi se, da je normalizacija neprijetnih čustev pomembna tema zlasti pri fantih, ki jih doživljajo kot znamenja svoje  šibkosti, ki jo je treba skriti pred drugimi.

Ključno sporočilo konference je, da je pedagoški pristop, ki smo ga poimenovali kritika spolnih norm in krepitev resursov, zelo potreben med mladimi, zlasti fanti, pa tudi med pedagoškim osebjem. Medtem ko kritika norm spodbuja mlade k (samo)refleksiji moškosti, spola in drugih razmerij moči, krepitev virov zagotavlja opolnomočenje za s spolnimi stereotipi neobremenjeno delovanje in za nenasilno vedenje. Mladi so željni moderiranih in sistematičnih pogovorov o enakosti, različnosti in (ne)nasilju skozi primere konkretnih situacijah iz njihovega vsakdanjega življenja, ki se nanašajo na teme, ki so jim pomembne, kot so prijateljstvo, odnosi, ljubezen, spolnost, telo. Naš projekt je dokazal, da so medvrstniški, vključujoči in procesualni pristopi, ki uporabljajo interaktivne, spodbudne, sproščene, pogovorne in participativne metode, med mladimi zelo dobro sprejeti. Na zaključni konferenci so s svojimi izkušnjami in premišljevanji blesteli nosilci in nosilke sprememb, ki so tekom projekta izvajali tovrstne delavnice z mladimi.