Novice

Človekove pravice v boju proti bolezni Covid-19

Človekove pravice v boju proti bolezni Covid-19

fra logoAgencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) je včeraj objavila poročilo o zaščiti človekovih pravic in javnega zdravja v boju proti bolezni Covid-19 v Evropski uniji. FRA v poročilu ugotavlja, da imajo ukrepi vlad za boj proti bolezni pomembne posledice za temeljne pravice vseh ljudi, pri čemer sprejeti ukrepi imajo še posebej velike posledice za obstoječe ranljive in ogrožene skupine, kot so na primer starejše osebe, otroci, osebe z invalidnostmi, Romi ali begunci. FRA poudarja, da je spoštovanje  človekovih  pravic  in  varovanje javnega zdravja v dobro vseh ljudi, obe vrednoti pa sta tesno povezani druga z drugo.

Poročilo se osredotoča na štiri pomembne teme, in sicer na učinke ukrepov na vsakdanje življenje, na ranljive skupine, primere rasizma v kontekstu izbruha bolezni in na podajanje napačnih informacij ter varstvo osebnih podatkov.

Poleg sintetskega poročila je agencija objavila tudi poročila, ki so jih prispevale nacionalne pogodbene partnerice agencije, ki sestavljajo njeno multidisciplinarno raziskovalno mrežo FRANET. Mirovni inštitut je slovenski član mreže FRANET.

 

  • Več informacij o delovanju Agencije Evropske unije za temeljne pravice (FRA  je dostopno na spletni strani agencije.
  •  Poročilo agencije in nacionalna poročila so dostopni tukaj.