Novice

Delavnica na srečanju zavezništva MenEngage Europe

Delavnica na srečanju zavezništva MenEngage Europe

Dr. Iztok Šori je na srečanju zavezništva MenEngage Europe (Dunaj, 24.-25.10.2019) izvedel delavnico o očetih, ki vzgajajo otroke v okviru enostarševske družine. Še posebej se je posvetil vprašanju, kako se očetje soočajo z arhetipom materinske ljubezni, to je predpostavko, da obstaja med materami in otroci posebna čustvena vez, ki je močnejša od očetovske ljubezni. Zaradi tega prepričanja prihaja do diskriminacije očetov pred institucijami, npr. na sodiščih v razveznih postopkih. Razvila se je zanimiva debata o presekih bioloških in družbenih dejavnikov pri razumevanju in izvajanju starševske vloge. Podatki, ki jih je predstavil dr. Šori, so bili zbrani v okviru raziskovalnega projekta Moški, enakost, skrbstvene prakse, ki ga financira ARRS.

Iztok_ocetovstvo