Novice

Strokovno srečanje o poklicnih tveganjih v seksualnem delu

Strokovno srečanje o poklicnih tveganjih v seksualnem delu

Ob zaključku temeljnega raziskovalnega projekta Poklicna tveganja v seksualnem delu na presečiščih političnega okvirja in družbene stigme (ORIS), je 13. junija na Filozofski fakulteti UL potekalo strokovno srečanje deležnikov, ki pri svojem delu prihajajo v stik s seksualnimi delavkami_ci.

Srečanje je bilo namenjeno predstavitvi rezultatov raziskovalnega dela s poudarkom na podatkih o tveganjih, s katerimi se srečujejo seksualne_i delavke_ci v Sloveniji. V prvem delu dogodka sta vodja projekta dr. Iztok Šori in raziskovalka Leja Markelj predstavila glavne izsledke raziskave, ki je skozi izvedbo fokusnih skupin s seksualnimi delavkami_ci, spletno anketo, intervjuje s strokovnjaki_njami in socio-pravno analizo, z različnih perspektiv osvetlila proučevano področje. Raziskava je pokazala na heterogenost seksualnega dela, ki zajema raznolike storitve (seks v živo, preko telefona ali video kamer, erotične masaže, trženje pornografskih posnetkov, striptiz, BDSM, itd.). Četudi gre za delo, ki je v mnogočem podobno drugim oblikam dela, pa se seksualne delavke_ci srečujejo s specifičnimi poklicnimi tveganji, med katere uvrščamo stigmo, nasilje strank, psihološki stres, prekarni zaposlitveni položaj in represivne politike. Seksualno delo se v zadnjih letih intenzivno digitalizira in seli na platforme kot je Onlyfans, kar na eni strani prispeva k zmanjševanju tveganih praks, hkrati pa prinaša nove oblike tveganj in diskriminacije. Profesionalizacija predstavlja pomemben dejavnik zmanjševanja tveganj, zlasti je pomembno vzajemno izobraževanje in samoorganiziranje seksualnih delavk_cev.

Na dogodku sta svoje delo in dobre prakse predstavili dve organizaciji iz tujine, ki zagovarjata pravice seksualnih delavk_cev in izvajata podporne programe zanje. Charlie Dominic je predstavila delovanje mreže European Sex Workers’ Rights Alliance (ESWA), ki jo vodijo seksualne_i delavke_ci in združuje več kot 100 organizacij iz Evrope in centralne Azije. Svoje delo usmerjajo v krepitev svojih članic, zagovorništvo in raziskovanje seksualnega dela z namenom informiranega sprejemanja zakonov in politik, ki temeljijo na človekovih pravicah seksualnih delavk_cev.

Delovanje amsterdamskega Centra za seksualne delavke_ce in organizacije HVO-Querido, je predstavila Malky Wijk, socialna delavka. Obe organizaciji seksualnim delavkam_cem nudita različne vrste storitev; zdravstveno svetovanje, brezplačno testiranje na spolno prenosljive bolezni, psihosocialna podpora, podpora osebam, ki želijo začeti ali prenehati s seksualnim delom, in finančno svetovanje.

Skupaj smo razpravljali tudi o rešitvah, ki bi izboljšale delovne razmere na tem področju. Da bi politike odražale realne potrebe seksualnih delavk_cev, morajo biti ti neposredno vključene_i v oblikovanje in izvajanje politik. Ključnega pomena je ozaveščanje strokovnih delavk_cev o nestigmatizirajoči obravnavi, uvajanje mehkih pristopov ter podpornih in zagovorniških programov, ki bi jih vodile_i seksualne_i delavke_ci sami.