Predavanje o Krimigracijah v Sloveniji

Predavanje4. april 2019, 18:00 | Ambasada Rog, Ljubljana

Mojca Frelih in Veronika Bajt sta raziskovalki na Mirovnem Inštitutu, ki sta pred kratkim za spletno revijo Dve Domovini objavili odličen povzetek procesa kriminalizacije migracij v Sloveniji. Predstavili nam bosta kako je država vzpostavljala sistem represije nad migrantsko populacijo in kakšne so družbene posledice takšnega sistema.
Vabljeni na predstavitev in pogovor!

dve domovini_krimigracije1Iz članka:
“Avtorici v članku obravnavata »krimigracijo« (tj. kriminalizacijo migracij) v Sloveniji. Raziskujeta elemente kriminalizacije migracij v pravnem okviru, institucijah in poli- tikah. Uokvirjanje tematike na normativni ravni institucij analizirata skupaj s pregle- dom izvajanja konkretnih postopkov v praksi, analizo političnih in strokovnih mnenj pa združujeta z analizo učinkov, ki jih imajo krimigracije na migrant(k)e. Ugotavljata, da izkušnje oseb, ki migrirajo, s krimigracijskimi ukrepi potrjujejo, da migracijska po- litika v Sloveniji, tudi kot posledica izvajanja smernic EU, postaja strožja in vedno bolj usmerjena v povečevanje kriminalizacije migracij.”

 

FB dogodek.