Spinozovi koncepti moči, svobode in spoznanja

Seminar16. maj 2017, 20:00 | Knjižnica MI, Ljubljana

V torek, 16. maja 2016, ob 20. uri, v sklopu Seminarja za politično teorijo, nadaljujemo z branjem in interpretacijo pogosto spregledanega Spinozovega dela Politična razprava (Tractatus Politicus*), ki bo potekalo v knjižnici Mirovnega inštituta na Metelkovi 6 (zvonec: knjižnica MI).

Na zadnjem srečanju smo si pobližje pogledali Althusserjevo interpretacijo ideološkega aparata, ki temelji na inventivnem branju klasičnih filozofskih mislecev. Na tokratnem srečanju pa bomo pod mentorstvom dr. Julije Bonai razmišljali o Spinozovih konceptih moči, svobode in spoznanja. Pri tem si bomo pomagali z razlagami francoskega filozofa Gillesa Deleuza, ki je preko svojih knjig in predavanj ustvaril poglobljene razlage omenjenih konceptov. V tem kontekstu nas bo zanimalo v kakšnem smislu je potrebno Etiko brati kot politično filozofijo. Do obvezne literature lahko dostopite na https://drive.google.com/open?id=0B-s6XlV4TzPCcXo1b183S0picjg;

Spinoza: Etika (4. poglavje, 73 pravilo), str. 316-317
Gilles Deleuze: O razliki med etiko in moralo, v: Spinoza: praktična filozofija, str. 23-33

V kolikor se želite še pred srečanjem poglobiti v Deleuzevo rabo Spinozovih konceptov, pa si lahko preberete tudi:
Gilles Deleuze: Moč, v: O razliki med etiko in moralo, v: Spinoza: praktična filozofija, str. 76-82

Gilles Deleuze: Svoboda, v: O razliki med etiko in moralo, v: Spinoza: praktična filozofija, str. 97-98

Gilles Deleuze: Spoznanje, v: O razliki med etiko in moralo, v: Spinoza: praktična filozofija, str. 94-96

Gilles Deleuze: Cours Vincennes (9/12/1980), Power (puissance), clasical natural right
https://www.webdeleuze.com/textes/20

Gilles Deluze: Cours Vincennes (12/12/1980) Ontology-Ethics
https://www.webdeleuze.com/textes/23
*dr. Julija Bonai je filozofinja in sociologinja. Doktorirala je z disertacijo naslovljeno Anarhističnost skozi perspektivo shizoanalize. Ukvarja se s sodobno politično filozofijo in sodobno politično mislijo.

Več na: https://www.facebook.com/seminarzapoliticnoteorijo

Prijave: seminarzapoliticnoteorijo@gmail.com
Se vidimo na medmrežju in na branju.

*Prevod dela je vključen v Spinozovo delo Dve razpravi, ki je izšel pri založbi Društva za teoretsko psihoanalizo: http://www.drustvo-dtp.si/analecta/product_info.php?products_id=69
E-različica je dostopna na http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-1TIWEXO7/285fef02-f509-4929-aef2-f2322ad50d4a/PDF