Posvet s civilno-družbenimi akterji o ustanovitvi REKOM

Posvet22. marec 2011, 14:00 | Rdeča dvorana hotela Union, Ljubljana

Mirovni inštitut vas v imenu Pobude za REKOM vabi, da sodelujete na Posvetu s civilno-družbenimi akterji o ustanovitvi Regionalne komisije za ugotavljanje dejstev o vojnih zločinih in drugih hudih kršitvah človekovih pravic na območju nekdanje Jugoslavije med letoma 1991 in 2001 (REKOM). Posvet  bo v torek, 22.3.2011 v Rdeči dvorani hotela Union, Ljubljana) od 14.00 do 18.00.
Koalicija za REKOM je transdržavna mreža nevladnih organizacij, društev žrtev, veteranov, strokovnjakov, posameznikov in posameznic, ki si – podobno kot drugod nekatere »komisije za resnico in spravo« – prizadeva za ustanovitev regionalne komisije za ugotavljanje dejstev za prostor nekdanje Jugoslavije. Sodni postopki ne morejo obravnavati vseh vojnih zločinov in hudih kršitev človekovih pravic, ki so se zgodili v vojnah in ob razpadu nekdanje Jugoslaviji, hkrati pa so osredotočeni na storilce in ne na žrtve. Veliko dogodkov  še vedno ni  raziskanih ali pa so predmet političnih manipulacij. Zaradi tega se Pobuda z vrsto posvetov z različnimi prizadetimi družbenimi skupinami in posamezniki osredotoča na žrtve ter na njihove potrebe po soočanju s preteklostjo. Rezultat posvetovalnega procesa je že izdelan Osnutek Statuta bodoče regionalne komisije, ki ga bo Pobuda  vladam in predsednikom držav naslednic nekdanje Jugoslavije predstavila junija 2011.
Pobudo so že podprli Evropska komisija predsednika Republik Srbije in Hrvaške, Skupščina Republike Črne Gore, Pododbor za človekove pravice Evropskega parlamenta, Komite za zunanje zadeve Parlamentarne skupščine Sveta Evrope, Odbor za evropske integracije Narodne skupščine Republike Srbije, številne pomembne politične stranke iz držav regije in več kot 2000 posameznikov. V Sloveniji so od politikov pobudo podprli predsednik Državnega zbora Pavel Gantar ter evropska poslanca Tanja Fajon in Jelko Kacin.
Namen tokratnega posveta je ponovno in dodatno informirati javnost in civilno družbo v Sloveniji o prizadevanju Pobude za REKOM, predstaviti osnutek Statuta bodoče Komisije in razpravljati o morebitnih nalogah in izzivih Komisije v Sloveniji. Upamo, da se bo ob tej priložnosti Pobudi za REKOM pridružilo še več organizacij in posameznikov.
Septembra 2010 smo organizirali prvi posvet civilnodružbenimi iniciativami in posamezniki o Pobudi za REKOM. Takratni sklepi so bili:
  • Obstaja skupen interes za vključevanje v regionalno pobudo Koalicije za REKOM.
  • Pobuda za REKOM je pomembna za celotno  regijo nekdanje Jugoslavije kot skupni mehanizem za ugotavljanje dejstev o zločinih in kršitvah človekovih pravic, ki do sedaj niso bili preiskani in o katerih ni bilo razsodb.
  • Zaradi pomena projekta bi se Slovenija kot naslednica nekdanje SFRJ morala vključiti v proces, nenazadnje  tudi zato, da omogoči celostno regionalno obravnavo.
  • V Sloveniji je potekala vojna ob razpadu SFRJ in njene žrtve morajo biti popisane v skupnem registru,  prav tako pa je treba doreči oz. ustrezno rešiti materialna nadomestila za preživele svojce.
  • Primer Izbrisanih prebivalcev Slovenije nedvomno sodi v kategorijo »hudih kršitev človekovih pravic«, s katerimi bi se ukvarjala bodoča komisija. Ker  primer izbrisa, njegove posledice in način, kako je do njega prišlo, še vedno niso popolnoma raziskani (razen posamičnih raziskovalnih projektov nevladnih organizacij), posebej ne s strani uradnih teles države Slovenije, bi delo regionalne komisije na tem področju zadovoljilo potrebo po ugotavljanju dejstev tudi za tiste, ki jih je prizadel izbris.
  • V zvezi s tem so nekateri udeleženci poudarili vprašanje moralne odgovornosti za indiferentnost  javnosti glede takratnih kršitev človekovih pravic.
 Več predstavnikov organizacij in posameznikov iz Slovenije je sodelovalo v regionalnem posvetovalnem procesu Pobude za REKOM, in sicer na Forumih o tranzicijski pravičnosti Koalicije za REKOM (redno od leta 2008), na regionalnih posvetih z novinarji, pravnimi strokovnjaki, žrtvami, veterani, verskimi in manjšinskimi skupnostmi. S tem so bistveno prispevali k izdelavi Osnutka Statuta bodoče regionalne komisije.
Pripenjamo osnutek programa posveta, seznam povabljenih in povzetek razprave Prvega posveta s slovensko civilno družbo o ustanavljanju REKOM. Osnutek Statuta vam bomo poslali v prihodnjih dneh.
Prosimo vas, da potrdite svojo udeležbo oz. posredujete vabilo drugim članom vaše organizacije, če se sami posveta ne morete udeležiti. Posvet je odprt za širšo javnost in obvestilo o njem lahko pošljete organizacijam in posameznikom, za katere menite, da bi jih sodelovanje na posvetu zanimalo.
Vsem udeležencem posveta, ki pridejo v Ljubljano iz drugih krajev, vrnemo potne stroške. Prosimo vas, da nas o morebitnem vračilu obvestite vnaprej.
Za dodatna vprašanja se lahko obrnete na pisarno Koalicije za REKOM v Sloveniji preko rekom@mirovni-institut.si ali 01 234 77 26, 01 234 77 29 in 051 824265.
S spoštovanjem,
Vlasta Jalušič
 članica Koordinacijskega sveta Koalicije za REKOM
Jovana Mihajlović Trbovc
javna zagovornica Koalicije za REKOM v Sloveniji