Novice

Državljanska pobuda za evropsko medijsko zakonodajo

Državljanska pobuda za evropsko medijsko zakonodajo

Društvo novinarjev Slovenije je s partnerji v četrtek, 24. aprila 2014, pričela z nacionalno kampanjo Državljanske pobude za evropsko medijsko zakonodajo. Kampanji se pridružuje tudi Mirovni inštitut.
Nacionalna kampanja je del evropske, katere cilj  je do 18. avgusta 2014 zbrati milijon podpisov državljanov držav članic EU, s katerimi  bodo od Evropske komisije zahtevali sprožitev zakonodajnega postopka za evropsko medijsko zakonodajo, ki bo ščitila medijski pluralizem in poenotila zakonodaje posameznih držav.
Evropska strokovna javnost, vključno z novinarskimi organizacijami in Evropskim parlamentom že od leta 1994 neuspešno poziva Komisijo, da naj učinkovito
regulira medijski trg, omeji medijsko koncentracijo, zagotovi medijski pluralizem in zavaruje svobodo izražanja.
Za medije v interesu vseh zahtevamo:
1. Učinkovito zakonodajo za preprečevanje koncentracije medijskega lastništva in nadzor nad oglaševanjem.
2. Od politike neodvisna nadzorna telesa.
3. Jasno opredelitev konflikta interesov, ki bo medijskim mogotcem preprečila zasedbo visokih političnih položajev.
4. Učinkovite evropske regulatorne mehanizme, ki bodo redno preverjali stanje in neodvisnost medijev v državah članicah.
5. Smernice za vzpostavitev novih založniških poslovnih modelov, ki omogočajo kakovostno novinarstvo in podporo tistim, ki delajo v sektorju.
Evropska državljanska pobuda je novo orodje mednarodne participatorne demokracije, s katerim lahko milijon evropskih državljanov Evropski Komisiji neposredno predlaga predlog zakona. To ni še ena peticija, je realen zakonodajni proces, ki deluje od spodaj navzgor in državljanom dovoljuje, da usmerjajo evropsko agendo!
Evropsko državljansko pobudo za medijski pluralizem je sprožila organizacija European Alternatives skupaj z Mednarodno koalicijo novinarjev, katere predstavnik je Giovanni Melogli. Iniciativa povezuje že skoraj sto organizacij, medijev in stanovskih združenj iz celotne Evrope, nacionalne kampanje zbiranja podpisov zaenkrat potekajo v 10 državah EU.