Novice

Film ‘Everything I Told Them / Vse, kar sem jim povedala’

Film ‘Everything I Told Them / Vse, kar sem jim povedala’

“Nasilje je kršenje človekovih pravic in človekovih osebnih mej. Vsak človek ima pravico živeti varno, brez nasilja in vsak človek ima pravico, da postavi svoje osebne meje.” Društvo DNK

 

Film Everything I Told Them / Vse, kar sem jim povedala (Vlasta Jalušič, Lana Zdravković, 2016, 47 min.) v dokumentarni obliki odpre vprašanja, zakaj se kljub izrecnemu evropskemu konsenzu o prenehanju nasilja nad ženskami in zaščiti otrok prakse posredovanja in njihove utemeljitve med državami tako razlikujejo, in kako se lahko politike in institucionalne prakse, ki zagotavljajo tako “najboljše za otroka”  kot svobodo in varnost žensk pred nasiljem, razvijajo različno ter imajo precej različne učinke za prikrajšane manjšine v vsaki državi.

Skozi mnenja različnih strokovnjakov iz Nemčije, Portugalske, Slovenije in Velike Britanije s področja družinskega nasilja, zlorabe otrok in trgovine z ljudmi za namene spolne zlorabe, ter osebne zgodbe žensk in otrok, ki imajo osebno izkušnjo nasilja in socialnih intervencij ponudi strnjen pogled na kulturna srečevanja in napetosti v ukrepih in politikah proti nasilju ter izpostavi temeljni poudarek: pravico biti varen/varna pred nasiljem.

Dokumentarec ‘Everything I Told Them / Vse, kar sem jim povedala’ je nastal v okviru projekta ‘CEINAV – Kulturna srečevanja v ukrepih proti nasilju (Nasilje, neenakost in človekove pravice)’. Primeren je za predvajanje tako med splošno kot med strokovno javnostjo kot tudi v izobraževalne namene. Film ima slovenske in angleške podnapise.