Hannah Arendt: O nasilju

Hannah Arendt: O nasilju

Hannah-Arendt

V založbi Krtina so izdali knjigo Hannah Arendt: O NASILJU. Vlasta Jalušič je skupaj s Mirtom Komeljem knjigo prevedla, ravno tako je knjigo tudi uredila in spisala spremno besedo.

V svoji knjigi O nasilju je Hannah Arendt enačbo »oblast je nasilje« postavila pod vprašaj. V uvodu v knjigo je iz¬postavila, da je tekst napisala spričo študentskega revolta konec šestdesetih let prejšnjega stoletja in se v razpravo spustila pred¬vsem zato, ker je v zvezi z analizo in pojmom nasilja obstajala »ne¬popisna zmešnjava«. Obenem je zaznala strašen razkorak med fa¬scinacijo nove generacije z nasiljem in retoričnim poveličevanjem nasilja pri novi levici ter dejanskim potekom upora na univerzah, ki je zamajal temelje oblasti – vendar ne z nasilno dejavnostjo, pač pa, ravno nasprotno, s političnim, nenasilnim delovanjem.

Besedilo O nasilju, ki je temeljilo na dveh prejšnjih objavah v Journal of International Relations in v New York Review of Books, je v angleščini prvič samostojno izšlo leta 1970, dve leti pozneje pa še v knjigi Crises of the Republic (1972), ki je vsebovala še dva druga eseja (»Civil Disobedience« in »Lying in Politics«). V nemški verziji je nekoliko predelana različica, ki jo je prevedla avtorica sama, leta 1970 izšla kot knjiga Macht und Gewalt (Oblast in nasilje), ki iz¬postavi temeljno razlikovanje že v samem naslovu.
Podrobneje o knjigi: www.zalozbakrtina.si