Projekti v letu 2020

Projekti v letu 2020

V letu 2020 smo pridobili štiri nove projekte (Poklicna tveganja v seksualnem delu na presečiščih političnega okvirja in družbene stigme – ORIS, Glasovi migrantk, Zgodnja oskrba in vloga moških – EcaRoM ter Populistični odziv, demokratično nazadovanje in kriza pravne države v Evropski uniji) ter pričeli izvajati raziskovalni program Enakost in človekove pravice v dobi globalnega vladovanja, ki naslavlja položaj konceptov človekovih pravic, enakosti in (ne)diskriminacije, ki so se znašli na zgodovinskem razpotju. Nadaljevali smo z izvedbo 25 projektov na področjih človekovih pravic in manjšin, politike, spola in medijev. Določeni projekti so se z iztekajočim se letom tudi zaključili.

Izpostavljamo:

sex workers

Poklicna tveganja v seksualnem delu na presečiščih političnega okvirja in družbene stigme (ORIS)
Trajanje projekta: 1. 9. 2020 – 31. 8. 2023

Že v preteklih raziskovalnih projektih smo prišli do spoznanja, da so seksualni delavci_ke v Sloveniji marginalizirana in diskriminirana družbena skupina, izključena iz javnega življenja, prostorov in oblikovanja državnih politik. Država obravnava prostitucijo izključno s kazensko zakonodajo in s tem krepi in legitimira stigmatizacijo prostitucije kot kriminalne dejavnosti ter hkrati ignorira nerepresivne odgovore na socialne probleme, ustvarja kulturo strahu in opušča aktivno spodbujanje pravic seksualnih delavk_cev.

Namen projekta je razviti inkluzivni metodološki in teoretični okvir, ki bo v ospredje postavil glasove in interese seksualnih delavk_cev in raziskal poti njihovega opolnomočenja – povečanja moči, avtonomije in človekovih pravic – skozi oblikovanje in izvajanje politik. Projekt pristopa k raziskovalnemu problemu skozi perspektivo poklicnih tveganj in zmanjševanja škode, s čimer se želimo izogniti moralnim sodbam in zagotoviti pridobivanje objektivnih podatkov o izkušnjah, položaju in potrebah seksualnih delavk_cev.

voices of immigrant women logo2

Glasovi migrantk 
Trajanje projekta: 1. 10. 2020 – 30. 9. 2022

V zadnjih letih se v evropskem kontekstu migracije vse bolj povezuje z družbenimi in političnimi konflikti in se jih predstavlja kot grožnjo nacionalni identiteti. Več kot polovica migrantske populacije so ženske, zato je v preučevanje mednarodnih migracij nujno vključevanje perspektive spola.

Namen projekta je prispevati k vzpostavitvi vključujočega sistema visokošolskega izobraževanja z obravnavo pomembnega družbenega izziva, ki ga predstavljajo migracije oziroma migracije žensk v aktualnem evropskem kontekstu.

S projektom nameravamo vzpostaviti študije primera in pregled zgodb uspešne integracije migrantk v izbranih evropskih državah, programe e-učenja o „Človeški mobilnosti, integraciji in spolu“ v evropskem kontekstu, v transnacionalni in interdisciplinarni perspektivi ter oblikovati priporočila za politike (oblikovanje praktičnih predlogov s področja integracije).

 

Spletna stran projekta:
https://viw.pixel-online.org/

Projekti, ki so potekali v letu 2020 in se še nadaljujejo

Človekove pravice in manjšine

Politika

Spol

 • Podporno delovno okolje za moške pri usklajevanju dela in skrbstvenih odgovornosti – MiC | Trajanje projekta: 15. 3. 2019 – 15. 3. 2022
  Cilj evropskega projekta MiC je izboljšanje organizacijskih pogojev za moške pri usklajevanju zasebnih in poklicnih obveznosti.
 • Očka v akciji | Trajanje projekta: 1. 3. 2020 – 28. 2. 2022
  Prispevek k ozaveščanju (bodočih) staršev, delodajalcev, strokovne in laične javnosti o pomenu aktivnega vključevanja moških v očetovstvo in enakomernejše porazdelitve starševske skrbi za otroka od rojstva dalje.

Mediji

Projekti, ki so se zaključili v letu 2020

Človekove pravice in manjšine:

 • MIPEX – Indeks politike vključevanja migrantov| Trajanje projekta: 15. 10. 2019 – 15. 12. 2020
  Indeks politike vključevanja migrantov (Migrant Integration Policy Index – MIPEX) je edinstveno orodje, ki meri politike za vključevanje migrantk in migrantov v države na petih celinah.
 • Solidarnost-Enakost-Istost | Trajanje projekta: 1. 1. 2020 – 30. 11. 2020
  Izvedba 10 brezplačnih delavnic po srednjih šolah po Sloveniji z osnovnim ciljem večplastno informirati dijake_inje o migracijah z namenom razbijanja stereotipov, strahu in sovraštva.

Politika

Spol:

Mediji